Bir baþkadýr Erzurum’da mýsýr keyfi
Bir baþkadýr Erzurum’da mýsýr keyfi - Erzurum’un Narman Ýlçesi’nde Ramazan ayýnýn son 10 günü ve bayram oldukça keyifli geçti. Mýsýr sezonu nedeniyle her köþe baþýnda sahura kadar mýsýr piþiren Narmanlý gençler bayramda da bol bol mýsýr yeme imkaný buldu
17:37:00 2010-09-10

Bir baþkadýr Erzurum’da mýsýr keyfi 

Erzurum’un Narman Ýlçesi’nde Ramazan ayýnýn son 10 günü ve bayram oldukça keyifli geçti. Mýsýr sezonu nedeniyle her köþe baþýnda sahura kadar mýsýr piþiren Narmanlý gençler bayramda da bol bol mýsýr yeme imkaný buldu.
 
Ramazan ayý Erzurum ve ilçelerinde oldukça renkli ve anlamlý geçti. Ýftar vakitlerine kadar lokanta ve bunun gibi iþyerleri kapalý tutulurken, iftarýn hemen ardýndan geleneklerde canlandýrýldý. Teravih namazýndan sonra kahvehaneler önünde toplanan vatandaþlar günün yorgunluðu ve hararetini demli çaylarda giderdiler. Çeþitli oyunlar ve sohbetlerle süslenen uzun geceler sahur vakitlerinde ise gençlerle hareketlendi.
 
Yaþlýlarýn dinlenmek için evlerine çekilmeleriyle birlikte gençler cadde ve sokaklarda çeþitli etkinlikler yaptý. Bu etkinliklerin en renkli anlarý ise Ramazanýn son 10 gününde kendini gösterdi.
 
Leziz mýsýrýyla ünlü Narman’da tarlalarda, cadde ve sokak kenarlarýnda ateþler yakan gençler yakýlan ateþlerle hem gecenin soðuðunda ýsýndýlar hem de mýsýr piþirerek 1 yýllýk mýsýr özlemlerini giderdiler. Patates haþlama ve isli demlikte közde çay demleyen gençler her gün bir baþka vatandaþýn tarlasýndan getirdikleri mýsýrlarý piþirmekle meþgul oldular.
 
Sahur vaktine kadar sohbet ederek kaynaþan gençler mýsýr sefasýyla da keyiflerine keyif kattýlar.
 
Son sahur vaktine kadar yine mýsýr piþiren gençler gurbette olan hemþehrilerine de mýsýr ikram ettiler.
 
Gençler, “Son birkaç yýldýr Ramazan ayý mýsýr mevsimine rastlýyor. Önümüzdeki yýl da mýsýr dönemine denk geliyor. Bayramdan sonra 1 hafta daha mýsýr yenilir ve ondan sonra mýsýrlar kurur. Bizler Ramazanda sahura vaktine kadar mýsýr piþirme keyfini iyice çýkardýk. Bunun yanýnda hem çaylarýmýzý yudumladýk hem de bol bol sohbet edip kaynaþtýk. Ayný zamanda da geceleri hava soðuk olduðu için ateþ etrafýnda ýsýnmýþ olduk. Keyifli bir Ramazan ayýný daha geride býrakýyoruz. Tüm Ýslam aleminin Ramazan bayramýný da kutluyoruz.” dediler.
(BA-BA-S) ERZURUM/NARMAN (KHA) – BEDÝR ALTUNOK

Bu haber  4623  kere okundu