Fakir vatandaþlara kýyafet yardýmý
Fakir vatandaþlara kýyafet yardýmý - Kars Kaðýzman Kaymakamlýðý Sosyal Yardýmlaþma Dayanýþma Vakfý (SYDV) ve Toplum Merkezi Ýþbirliði ile yardýmsever vatandaþlardan toplanan kýyafetler fakir vatandaþlara daðýtýldý
20:28:00 2010-09-10

Fakir vatandaþlara kýyafet yardýmý 

Kars Kaðýzman Kaymakamlýðý Sosyal Yardýmlaþma Dayanýþma Vakfý (SYDV) ve Toplum Merkezi Ýþbirliði ile yardýmsever vatandaþlardan toplanan kýyafetler fakir vatandaþlara daðýtýldý.
 
Kaðýzman Toplum Merkezi binasýnda belirlenen fakir vatandaþlara daðýtýlan yeni veya az kullanýlmýþ bay, bayan ve çocuk kýyafetleri Ramazan Bayramý öncesinde Ýhtiyaç sahiplerini sevindirdi.
(TY-BA-S) KARS /KAÐIZMAN (KHA) - TOLGA YÜCE

Bu haber  3288  kere okundu