Kaðýzman haber hattý yayýna baþladý
Kaðýzman haber hattý yayýna baþladý‏ - Kars’ýn Kaðýzman ilçesinde Kaðýzman Haber Hattý www.kagizmanhaberleri.tr.gg internet adresi üzerinden yayýna baþladý
16:04:00 2010-09-11

Kaðýzman haber hattý yayýna baþladý‏ 

Kars’ýn Kaðýzman ilçesinde Kaðýzman Haber Hattý www.kagizmanhaberleri.tr.gg internet adresi üzerinden yayýna baþladý.
 
Haber sitesinin kurucusu ve Genel Yayýn Yönetmeni Tolga Yüce Kaðýzman Haber Hattý Ýnternet sitesi yayýna baþladý.
 
Yüce, “Kaðýzman’ýn güncel haberlerini farklý habercilik anlayýþýmýz ve tecrübelerimizle okurlarýmýza sýcak ve doðru bir þekilde anýnda ulaþtýracaðýz. Kaðýzman Haber Hattý Kaðýzman haberciliðine yeni bir soluk ve yeni bir tat getirecek. Kaðýzman Haber Hattý’nda güncel Kaðýzman haberlerinin yanýnda Türkiye’den ve Dünyadan sýcak haberler bulunuyor. Ýnsanlarýn haber okuyabileceði, ulusal gazeteleri takip edebileceði, TV izleyebileceði, eðlenebileceði ve Kaðýzman hakkýnda her konuda bilgi sahibi olabilecekleri bir haber sitesi yaptýk.” diye konuþtu.     
 
Fotoðraflý ve görüntülü yayýna baþlayan Kaðýzman Haber Hattý þimdiden büyük ilgi görüyor.   
(TY-BA-S) KARS /KAÐIZMAN (KHA)


 

Bu haber  5344  kere okundu