Söz Dizisinde Aðlatan Sarýkamýþ Sahnesi
Söz Dizisinde Aðlatan Sarýkamýþ Sahnesi
01:38:00 2017-11-09

 Söz Dizisinde Aðlatan Sarýkamýþ Sahnesi

Söz Dizisinde Sarýkamýþ Þehitleri Sahnesi Damga Vurdu!

Türkiye’nin sevilen ve izlenen dizileri arasýnda bulunan Söz’de bu hafta Sarýkamýþ Þehitleri sahnesi damga vurdu.

Türkiye’nin en çok sevilen ve izlenen filmleri arasýnda bulunan söz dizisinin 20. Bölümü Sarýkamýþ Þehitleri Anýsýna çekildi.

Dizide Battal gazi isimli karakteri canlandýran isimli oyuncu teröristlerle girdiði çatýþmada ilk baþta vuruldu. Daha sonra çolak isimli teröristi canlandýran karakter timde bulunan diðer askerlerle beraber Battal Gazi’yi soðuk hava deposuna koydu. O ara vurulmanýn etkisiyle soðuða da dayanamayan Battal Gazi þehit oldu. Þehit olmadan önce battal gazinin son sözleri izleyenleri duygulandýrdý. Battal Gazi’nin son sözleri "Buraya Kadar Ben Þehit oluyorum, Sarýkamýþ’ta Þehit oluyorum. Künyemi Sakla Ýçin Isýnsýn" oldu.

Timin Komutaný Erdem Yarbay Karakteri ise; "Giderayak Sarýkamýþ’a yüreðimize ateþ saldýn Battal Gazi. Kýbrýs Gibi Karabayýr’da seni kahraman anacak. Kahraman olarak hatýrlayacak. Kahraman Gazi Battal, Þehit Battal mekânýn cennet olsun, baþýmýz sað olsun" diyerek Þehit Battal Gazi’nin cenazesinin baþýnda timle beraber saygý nöbeti tuttular.

Sarýkamýþ þehitlerinin anýldýðý sahneyi ekranlarýnýn baþýnda izleyenler ise gözyaþlarýný tutmadýlar. Kaynak: www.karsolay.com

(BA-BA-S) GAZÝ KARS (KHA) – KAFKAS HABER AJANSI


Kaynak: KHA Bu haber  441  kere okundu