Tahsin Kaya’ýn 10 Kasým Mesajý
Tahsin Kaya’ýn 10 Kasým Mesajý
21:42:00 2017-11-10

 Tahsin Kaya’ýn 10 Kasým Mesajý

Kristal Rasim Usta Yöresel Lezzetler Mutfaðý Sahibi Tahsin Kaya’nýn Cumhuriyet Bayramý Mesajý 10 Kasým Mesajý

Kahraman ulusumuzla birlikte yepyeni bir devlet kuran ve bizlere armaðan eden Mustafa Kemal Atatürk; ileri görüþlü, aydýn kimliði, insani ve evrensel deðerlere verdiði önem ve eserleriyle hiç ölmeyecek liderlik vasfýný tarihe altýn harflerle yazdýrmýþ bir devlet adamýdýr. Büyük zaferlerle bu her köþesi cennet vataný bizlere emanet eden, Kurtuluþ Savaþýmýzýn Baþkomutaný ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, aramýzdan ayrýlýþýnýn 79. yýlýnda rahmet, minnet ve saygýyla yâd ederim.

(BA-BA-S) GAZÝ KARS (KHA) – KAFKAS HABER AJANSI


Kaynak: KHA Bu haber  230  kere okundu