Cihangir Umurbek’in 10 Kasým Mesajý
Cihangir Umurbek’in 10 Kasým Mesajý
21:51:00 2017-11-10

 Cihangir Umurbek’in 10 Kasým Mesajý

Karslý Ýþadamý Cihangir Umurbek’in 10 Kasým Mesajý

“Her 10 Kasým’da olduðu gibi bu 10 Kasým’da da Atatürk’e olan baðlýlýðýmýzý ve sevgimizi ortak düþünce ve duygularla bir kez daha dile getiriyor, büyük önderimizi özlemle anýyoruz.”

(BA-BA-S) GAZÝ KARS (KHA) – KAFKAS HABER AJANSI


Kaynak: KHA Bu haber  252  kere okundu