Hac - Umre ve Amerikan Doları!..

"Hac - Umre ve Amerikan Doları!.."

Kafkas Haber Ajansı (KHA) Yazarı Prof. Dr. Ali Osman Engin’in, “Hac - Umre ve Amerikan Doları!..” yazısı:

Hac - Umre ve Amerikan Doları!..

KAFKAS HABER AJANSI

Kafkas Haber Ajansı (KHA) Yazarı Prof. Dr. Ali Osman Engin’in, “Hac - Umre ve Amerikan Doları!..” yazısı:

Ülkemiz hata affetmeyen çok uluslu ve küresel bir tehditle karşı karşıyadır. Esasında bu tehdidin Türk – İslâm milleti olarak tarih sahnesine çıkışımızla beraber başladığı;  şekil, mekân ve hatta durmadan cinsiyet değiştirerek devam etmektedir. Erkeği de kadını da kendi koynundan çıkarmaktadır. Bazen yenilir bazen yenilmez, bazen canlı bazen cansız, bazen in bazen cin olarak sahne alabiliyor.  Ama her seferinde biraz daha palazlanmış, cilalanmış ve boyanmış olarak içeriden bulduğu hırsızlarla beraber  öküzü bacadan çıkarmaya çalışıyor. Dünyanın izlenebilir ve gözlenebilir her tarafında haddini, cüssesini ve hedef değiştirip büyüterek maksadını her boyutta aşan bu tehditlerin hedefi; genelde Türk Milleti, özelde; onun en son ve en bağımsız devleti olarak tüm mazlum milletlerin güven odağı, özgürlük hayallerinin kaynağı, bir atım nefes alarak yaşama ve var olma sevincini yeşerten can suyu olan Türkiye Cumhuriyeti Devletidir. Bunun ötesi, berisi, yanı yattısı, çamura battısı, aması, fakatı yoktur. Adı doğru konulmalı ve öyle de okunmalıdır. Yapılan bir eylem veya ortaya konulan söylemin temeli somut olarak ister dine, ister imana, ister Cennete ve ister Cehenneme dayansın, şu an itibariyle dayatılan ekonomik tehdit ateşine göz kırpıyorsa yanlıştır, hatadır ve hatta ifade etmeye dilimin varmadığı başka bir şeydir!..

Balkanlarda Viyana önlerinde yaşadığımız ilk hezimetler, sürekli kaybedilen vatan toprakları, Çanakkale, Sarıkamış, milli mücadele, 12 Eylül öncesi sağ-sol çatışmaları, irticayla mücadele, paralel cemaat yapılanmaları ve devleti ele geçirme çabaları, yaşanılan darbeler, 17-25 Aralık, Gezi olayları, 15 Temmuz ihanet kalkışması ve en son karşı karşıya kaldığımız dolar doldurulamayan oyunları birbirini doğuran, yarattığı gölge ve sanallarla gerçeğini aratmadan birbirini takip eden örneklerdir. Yaşanan bu acımasız örneklerin küresel oyun kurucuların gerçek niyetlerini temsil kabiliyeti oldukça yüksektir. Çok nadir de olsa bu senaryoları okuyup anlama ve objektif değerlendirmeler yapabilme yeteneği olan teorisyenler olmakla beraber, önemli bir çoğunluğun bu olaylara yön değiştirmelerine fırsatlar yaratan yetersiz ölçme ve değerlendirmelerle kamuflaj yaptıklarını anlayabiliyorum.

Amerikan doları üzerinden ve kur oyunlarıyla ülkemizin karşı karşıya bırakıldığı ekonomik kumpasların sadece kendi taraflarından beklenen tesiri oluşturamamış olması, oyuncuların ülkemiz içerisinden destekçiler ve köstekçiler bulmalarını gerekli kılmıştır. Yapılmak istenen: her durumda Amerikan dolarına olan talepleri canlı tutmak ve artırmak şeklinde ifade edilebilir. Öyleyse bu manada tutum ve davranış içerisinde bulunan ve halâ bu davranışlara devam edenlerin daha önce vurgulamaya çalıştığım gibi, bunu ne adına yaparlarsa yapsınlar tüm bağlantı ve uzantılarıyla masaya yatırılmalıdır ve çekinmeden adı da doğru konulmalıdır.  Özellikle bu noktada vatandaşlarımızı ne hikmetse sadece Amerikan doları üzerinden Umreye götüren özel şirketlerin Amerikan dolarına yarattıkları taleplerin ülke ekonomisine nasıl yansıdığı belirlenerek ortaya konulmalı ve bilerek veya bilmeyerek bu kumpasların içerisinde yer tutan yapılar mercek altına alınmalıdır. 

Sadece manipülatif olarak Türk Lirası karşısında değeri yükselen Amerikan Doları nedeniyle takviye Türk Lirası talepleri ortaya çıkarken, gerçekte hangi hammaddelerin yükselmiş olduğu bilinmemektedir. Anlaşılan dolar miktarı üzerinden daha önce ödenen Türk Lirası için bir artış söz konusu değil. Ancak anlaşılan daha önceki Türk Lirası miktarına ilaveler yapılıyor. Peki önceki kur üzerinden belirlenen Türk Lirasının ödenmesiyle elde edilen mal ve hizmetlerin hangisi artmıştır ve Umre seyahatini olumsuz etkilemektedir? Ulaşım ücretleri mi?!, Yakıt fiyatları mı?!,  Gıda ve yiyecek fiyatları mı?! Bunların hiçbirisi değilse, peki ne?!.. Belki de arada geçinenlerin durumlarında değişiklikler olmuştur!..  “Ne yapalım dolar arttı” diyerek ülke ekonomisini zorlayan dolar talebini canlı tutmak ve ticari bir anlayışla örtüşmeyen bu tür beklentiler doğru değildir ve masumane hiç değildir.

Sayın Cumhurbaşkanımız ve devlet erki vatandaşlarımızdan dolar ve altınlarını Türk lirasına dönüştürmeleri istenirken, bunun aksin dolara talep yaratan bu tutum ve davranışların araştırılması ve mutlaka değerlendirilmesi zarureti ortadadır. Benim merak ettiğim; acaba bu şirketler ve onlara destek olanlar, dolar olur ya Türk lirasıyla 1 lira olsaydı fazlalıkları sahiplerine verirler miydi. Hiç sanmıyorum. O halde burada da bir bit yeniğinin olması beklenmelidir. Bu şirketler şu ana kadar bu konularda devlet ve milletten yana kararlar almalı ve bunu tüm halkımıza da duyurmalıydılar. Kısacası anlaşmaları artık dolar değil, Türk Lirası üzerinden ve daha önceki Türk Lirası karşılığını geçmeyecek şekilde yeniden bir değerlendirme yapmalıydılar. Ancak şu ana kadar böyle bir karar ve paylaşıma rastlayamadık. Amerikan doları arttığı için ilave Türk Lirası talep ediliyor.  Ülkemize karşı oynanan dolar oyunu ve saldırısı karşısında insanlarımızın dini bir talep ve vecibesini yerine getirme çabaları üzerinden dolara talep yaratılmaktan acilen vazgeçilmelidir. Bu çok önemli bir meseledir ve ranta dönüşme eğilimi olan özel Umre ve Hac organizasyonlarının mutlaka sıkı devlet denetimine alınmalı ve eğer mümkünse bu iş devlet kanalıyla rant hesapları yapılmadan düzenlenmelidir. Aksi halde birileri tarafından esas maksadı göz ardı edilerek rant ve menfaat çarklarının döndürülmesine katkı sağlayan bir yapıya dönüşecektir.

Devlet olarak bu konuda ivedilikle bir şeyler yapılmalı ve yaşanan keyfilikler engellenmelidir. Amerika öyle lanet bir devlettir ki, her durumdan ve davranıştan kendi amaçları doğrultusunda istifade edebiliyor. Dini bir vecibenizi bile yerine getirirken Amerika’ya menfaat temin ediyorsanız ve Amerika’ da tüm dünyada İslâm’ın kökünü kazımaya çalışıyorsa, oturup bir kez daha düşünmek zorundayız. Bu basit ve rastgele tertiplenmiş bir tutum ve davranış olamaz!.. Dedim ya oynanan oyunlar çok boyutlu ve küresel ölçektedir. Yerel mantık ve değerlendirmelerle anlaşılmasının imkânı yoktur. Hac ve Umre organizasyonu tertip eden firma ve şirketlerin aynı zamanda tarikat, cemaat ve bu anlamda faaliyet gösteren yapılarla çok yakın temasları, ortada döndürülen menfaat ve alın terine, göz nuruna, fiili çaba ve gayretlere dayanmayan kazanımların dini bir vecibenin ikamesi gibi ortaya çıkması iyi analiz edilip uzmanlarınca değerlendirilmelidir. İlişkilerin temelinde dini gerekliliklere mi yoksa ticari kaygılara mı olduğunun çok daha ayrıntılı olarak anlaşılmalıdır. Bu organizasyon ve yapıların aynı zamanda Devletin Diyanet İşleri Başkanlığını sürekli eleştirmeleri, suçlamaları ve her fırsatta kaldırılması gibi talepler ortaya koymaları da aynı hedeflerin sağlamlaştırılmasına dönük olabileceği düşünülmelidir.

Dolarla yatıp dolarla kalkanların uykularının düzeni bozulacaktır. Dolayısıyla onların hayalleri rahmetli Teyo Pehlivanın hayallerine de benzemiyor. Çünkü asla ve Allah’ın izniyle gerçekleşmeyecektir. Biz her zaman olduğu gibi Allah’ ın adaletine ve mutlak olan Hakka tutunarak daha heybetli olarak ayağa kalkacağız. “Kızıl elmaya heeey kızıl elmaya” diyerek düşman çatlatacağız. Tek bayrak, tek devlet, tek millet, tek vatan sevdamızı  taşa, toprağa, havaya ve suya katacağız. Bu toprakları vatan tutan, bu bayrak altında gururla yaşayan, havasını teneffüs edip suyunu içen ve bu aziz milletin mensubu olmakla onurlanan herkes aynı sevdayla sevdalanacak, aynı türküleri söyleyecektir. Zikrimizde, fikrimizde bunlardır ve bunlar olmaya devam edecektir.

Elbette ki Hac ibadeti imkânı olana farzdır ve bu ibadete hazırlık olarak ta düşünülse, Umreye  gidilecektir. Ancak Bu ibadetlerin Amerikan doları üzerinden hesaplamasının yapılmaması, başka alternatiflerin geliştirilesi  zarureti ortadadır. Amerika ile Suudi Arabistan arasındaki ilişkiler iyi okunabilirse demek istediklerim çok daha net olarak anlaşılacaktır. Şu anda Amerikan doları nükleer, biyolojik ve kimyasal silah ötesi bir silahtır ve ülkemize doğru ateşlenmiştir. Her düştüğü yerde herkesi zamanı geldiğinde pervane böcekleri gibi yakıp kül etme potansiyeline sahiptir. Bu ateşi söndürebilecek su; milli birlik ve beraberlik ruhu, yazılan küresel senaryoları doğru okuma ve değerlendirme şuuru, bu doğrultuda tutum ve davranış içerisine girme iradesidir. Rabbim herkese bu duruşu nasip etsin. Eğer bir dini ihtiyaç veya vecibe yerine getirilmek isteniyorsa, bu tutum ve davranışın öncelikli olarak insanların inanç ve ibadet hanelerine su taşımalıdır. Ancak burada görünen odur ki, su taşınarak daha da yeşertilmeye çalışılan metalardan biri de Amerikan Dolarıdır.

Sayın Devlet Başkanımız ve Reisi Cumhurumuzun beyanatları iyi değerlendirildiği zaman ortaya koymaya çalıştığım kaygıların nedeni daha iyi anlaşılacaktır.

Selam ve sevgi ile

(BA-BA-S) GAZİ KARS (KHA) / KAFKAS HABER AJANSI

İlk Yorum Yapan Siz Olun!


Yorum Ekle

Haber Bülteni için kayıt olun

Haber Bültenimize katılın ve gelen kutunuzdan güncel haberleri anlık alın. Size spam göndermeyiz ve gizliliğinize saygı duyarız.

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
  Yukleme: 0.237045