KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
Göle sokaklarýnda ney ve kaval dinletisi
Anasayfaya Dn Tm Güncel Haberleri
Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
Ardahan’ýn Göle Ýlçesi’nde ney ve kaval ustalarýnýn hünerleri, yerel sanatçýlar ve amatör seslerin yanýk türküleriyle birleþince ortaya doyumsuz bir görüntü çýktý.
2012-07-08 - 20:23
ARDAHAN
Facebook'ta Paylas
Göle sokaklarýnda ney ve kaval dinletisi
 
Ardahan’ýn Göle Ýlçesi’nde ney ve kaval ustalarýnýn hünerleri, yerel sanatçýlar ve amatör seslerin yanýk türküleriyle birleþince ortaya doyumsuz bir görüntü çýktý.
 
Göle’nin yanýk sesleri bir araya geldi, sokaklar þenlendi, çay bahçeleri konser alanýna döndü. Sýcak ve güneþli hava eþliðinde yanýk sesiyle türkü söyleyen ve kaval çalan 65 yaþýndaki Zabit Þeker, ney, türkü ve uzun hava severleri kýsa sürede etrafýnda topladý. Göle’nin ana caddesinde yanký bulan ney sesine kulak verenler bir araya gelince ortaya da mini bir ney dinletisi çýktý. Göle’nin ney ve kaval ustalarý Zabit Þeker ve Turan Tan, hünerli elleri ve bitmek bilmeyen nefeslerinden çýkan müziðe bir de yanýk sesler eklenince doyumsuz bir müzik ziyafeti çekildi. Kürtçe ‘Denfebej’ diye bilinen sýra gecesi tarzý konserleriyle dilden dile dolaþan yerel sanatçý Mehmet Kýlýç, yanýk sesiyle dillendirdiði türkü ve uzun havalarla Gölelileri adeta mest etti. Müziði duyan ney, kaval ve yerel sanatçýlarýn mini dinletisine eþlik etti. Efkarlar daðýtýldý, sevdalar yenilendi, eskilere gidildi ve yaylalara, sevgililere koþulan aðýtlar bir bir yüreklere aktý.
 
Kalabalýðýn artmasý üzerine Göle Ýlçesinde yeni açýlan Erdoðan Demir’e ait Ailem Çay Bahçesi’ne gidildi. Burada da çaylar demlendi ve yanýk sesli Göleliler bir bir türkü seslendirdiler. Caddeden türküler eþliðinde gelinen Çay Bahçesi’nde vatandaþlarda türkülere eþlik edince ortam konser havasýna döndü.
 
65 yaþýndaki yanýk sesli Murat Teyran’da uzun hava türkülerle ortamý þenlendirdi. Murat Teyran’a gençlerde eþlik edince hafýzalardan silinmeyecek bir ortam oluþtu.
 
15 yýl önce Göle’den ayrýlarak Ýstanbul’a yerleþen yerel sanatçý Mehmet Kýlýç, “Ýstanbul’a gittik ama bu kültürü hiç unutmadýk. Hep bu kültürle birlikte yaþadýk. Bir Göle gecesinde beni tanýtan Gazeteci Aðabeyimiz Mustafa Küpeli’ye de teþekkür ediyorum. Þimdi de geldik ve Göle halkýyla birleþtik. Kürt müziðinde Dengbejler vardýk. Bunlar ellerini kulaklarýna atar ve sabaha kadar türlü okurlar. Bunlarda müthiþ ir enerji, müthiþ bir versiyon ve çekim gücü var. Ve o dilin üzerinde etkisi o kadar büyük ki, bu lehçenin kaybolmamasýnda dengbejlerin çok büyük etkisi var.” dedi. 
 
GÖLE HAKKINDA
Yiðitkonaðý (Türkeþen) boðazýndan geçmeden birleþen Kür ýrmaðýnýn beþ kolundan dört kolunun yayýldýðý geniþ bir düzlükte yer alan Göle adýný; bugünkü ilçenin kuzey tarafýnda bulunan düzlük alanlardaki göllerde sularýn çekilmesiyle yerini düzlük ve çayýrlýklarýn oluþturmasýndan aldý. 646 yýlýnda Cizye’ye baðlanan Göle, 1939 yýlýnda Cengizlilere, daha sonralarý 1414 yýllarýnda Kars Akkoyunlularýn iþgalinde kalmýþ, 1457’de Uzun Hasan Oltu, Göle, Ardahan üzerinden Tiflis’e akýn ederken tabi kýldýðý Atabekleri Gürcistan kralýna karþý koruyup Gürcistan’a baðlanmaktan kurtarmýþtýr. Osmanlýlar, Ardanuç ile birlikte Göle ve Ardahan bölgesini alarak küçük Ardahan Sancaðý adý ile Göle’yi Erzurum’a baðlamýþlar ve 1579’da yeniden Kars’a baðlanmýþ. 1828 tarihinden sonra Rus iþgaline uðramýþ bu iþgalden can ve mal bakýmýndan aðýr kayýplar vermiþtir. Ardahan, Çýldýr Sancaklarý ile irtibatý kesilmiþ bu kez de Oltu’YA baðlanmýþtýr. Daha sonra Oltu’dan alýnýp Ardahan’a nahiye olarak devredilmiþtir. Merdinik köyü ve nahiyesi adýyla bilinen Göle 10. Ordu gelinceye kadar Rus iþgalinde kalmýþtýr. 10. Ordu kýsa bir zaman süre birliklerini geri çekince bu boþluktan yararlanan Rus birlikleri özellikle Ermeniler 1915 yýlýnýn Ocak ayýnda Göle’yi köyleriyle birlikte iþgal etmiþtir. Ýlçe 30 Eylül 1920’de Oltu üzerinden gelen ordularýmýzýn tarafýndan kesin olarak kurtarýldý. Bu tarihten 1992 yýlýna kadar Kars iline baðlý bir ilçe olan Göle, 1992 yýlýnda Ardahan iline baðlanmýþtýr.
(BA-BA-S) ARDAHAN (KHA) – BEDÝR ALTUNOK (ÖZEL HABER)
 


 

 


KHA

Haberin tamamini okuyabilmek iin abone olmaniz gerekmektedir. Abone olmak iin TIKLAYIN


  • Yahoo'da Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Facebook'ta Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Paylas
Bu Haber 6027 Defa Okundu

YORUMLAR

Güncel Kategorisine Ait Diğer Haberler

KAKÜV’de Futsal Turnuvasý Ciritte heyecanlý anlar ‘Sanayiciyim’ dedi, azýlý dolandýrýcý çýktý... Kars Muhteþem Bir Cirit Gösterisine hazýrlanýyor Erzurum MNG AVM’ye Ödül Kaðýzman Müftülüðünden Hafýzlýk Ýcazet Töreni Iðdýr’da Yakalanan DEAÞ Terör Örgütü Üyesi Tutuklandý Kars TDP’den sinema etkinliði PKK/KCK operasyonunda 5 kiþi tutuklandý Kars’ta AK Parti’nin Yeni Kadýn Kollarý Baþkaný Sevim Arslanoðlu KARPAT’ýn Hedefleri ve Misyonu Seyfullah Türksoy’un Biyografisi

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır