• 24 Ağustos 2019 Cumartesi

İŞKUR Müdürü Yusuf Bulut, Burulday’ı Ziyaret Etti

"İŞKUR Müdürü Yusuf Bulut, Burulday’ı Ziyaret Etti"

Kars Çalışma ve İş Kurumu(İŞKUR) Müdürü Yusuf Bulut, Kars Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ESOB) Başkanı Adem Burulday’ı ziyaret ederek İŞKUR’un hizmetleri ve projeleri hakkında bilgiler verdi.

ŞKUR Müdürü Yusuf Bulut, Burulday’ı Ziyaret Etti

KAFKAS HABER AJANSI / BEDİR ALTUNOK

Kars Çalışma ve İş Kurumu(İŞKUR) Müdürü Yusuf Bulut, Kars Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ESOB) Başkanı Adem Burulday’ı ziyaret ederek İŞKUR’un hizmetleri ve projeleri hakkında bilgiler verdi.

İŞKUR hizmet ve teşviklerinin özellikle odaya kayıtlı üyelerin faydasına olduğunun altını çizen Yusuf Bulut, hizmet ve teşviklerden yararlanılması konusunda oda üyelerini İŞKUR’a davet etti.

Bu kapsamda bilgilendirme amacı ile başvuru yapan firma temsilcilerine iş ve meslek danışmanlarınca her türlü destek ve yardımların sağlanacağını, ayrıca İŞKUR web sitesinden de destek ve hizmetlere ulaşılabileceğini söyleyen Bulut “İŞKUR istihdamın yaygınlaştırılması, iyileştirilmesi ve korunması amacı ile görev yapan ve en temel amacı işsizliği önlemek olan bir kuruluştur. Son zamanlarda pek çok personel bulma ve yerleştirmede etkin rol alan İŞKUR binlerce kişiye iş olanağı sunmuştur. Ayrıca nitelikli elaman yetiştirilmesi konusunda da en temel kuruluşlardan birisidir. Bundan dolayı İŞKUR hizmetlerinden faydalanmak tüm mükelleflerin en temel hakkıdır.” dedi.

Yusuf Bulut’un ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Kars ESOB Başkanı Adem Burulday “İŞKUR ile uyum içinde çalışma sağlamak Odaların olmaz olmazıdır. İŞKUR’un üyelerimize sunduğu destek ve hizmetler göz ardı edilemez. Bundan dolayı İŞKUR müdürümüz Sayın Yusuf BULUT’a Odamıza ve üyelerimize sağlamış olduğu katkı ve desteklerden ötürü şükranlarımı sunmak istiyorum” diye konuştu.

İŞKUR’un destek ve hizmetlerinin yer aldığı bilgi notu kitapçığını Başkan Burulday’a takdim eden Bulut, İŞKUR güncel destek ve Projelerini de anlatı.

Buna göre;

KARS ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRÜLÜĞÜ KURUM HİZMETLERİ BİLGİ NOTU

İşbaşı Eğitim Programı (İEP)

İşverenlerimizin ihtiyaç duyduğu deneyimli ve nitelikli işgücü açığını gidermek, insan kaynakları havuzuna nitelikli işgücü sağlamak amacıyla, Kurumumuzca (İŞKUR) yürütülen “İşbaşı Eğitim Programlarıyla” hem iş arayan vatandaşlarımıza mesleki tecrübe kazandırılmakta hem de işverenlerimize büyük bir destek sağlanmaktadır.

Bu kapsamda;

            15 yaşını doldurmuş,

            Son 1 ayda çalışmamış,

            İŞKUR’a kayıtlı işsizlerin,

İşbaşı eğitim programına alınarak mesleki deneyim ve tecrübe kazanması sağlanacaktır.

            Bilişim ve İmalat Sektörlerinde 6 Ay,

            Geleceğin Meslekleri ve Muhabirlik Mesleklerinde 9 Ay,

            Tehlikeli ve çok tehlikeli mesleklerde ise ilgili mevzuatta ve Genel Müdürlük talimatları doğrultusunda belirlenen sürelerde,

            Diğer Sektörlerde 3 Ay,

Sürelerde İşbaşı Eğitim Programı düzenlenebilecektir. Program sonrasında işverenlerin bu kişilerin en az %50’ sini 60 günden az olmamak şartıyla Program Süresi Kadar istihdam etmesi gerekecektir.

            Kişilere günlük 77,7 TL cep harçlığı,

            Genel Sağlık Sigortası ve İş Kazası Meslek Hastalığı primleri

Kurumumuz tarafından ödenecektir.

            En az 2 sigortalı çalışana sahip olan işverenlerle düzenlenen program kapsamında, 2 ile 10 arasında çalışanı varsa 1 kişi, 11 ve üzerinde çalışanı varsa çalışan sayısının %10’u kadar katılımcı alabilme hakkı bulunmaktadır.

            İşverenler katılımcıların %50’ sini istihdam etme taahhüdü vermeleri halinde katılımcı kontenjanı %10’ dan % 30 a kadar çıkarılabilmektedir.

İşbaşı Eğitim Programları sürekli olarak iş arayan ve işverenlerimize daha fazla fayda sağlayacak şekilde geliştirilmektedir.

İşe İlk Adım Projesi

100 Günlük Eylem Planı kapsamında gerçekleştirilecek olan projelerden bir tanesi olan “İşe İlk Adım Projesi” kapsamında;

            Yüksekokul veya fakültelerden mezun olan(Mezuniyet şartı aranmaktadır.)

            18-29 yaş aralığındaki gençlerin

İşbaşı eğitim programına alınarak mesleki deneyim ve tecrübe kazanması sağlanacaktır.

            Bilişim ve İmalat Sektörlerinde 6 Ay

            Geleceğin Meslekleri ve Muhabirlik Mesleklerinde 9 Ay

            Tehlikeli ve çok tehlikeli mesleklerde ise ilgili mevzuatta ve Genel Müdürlük talimatları doğrultusunda belirlenen sürelerde

            Diğer Sektörlerde 3 Ay

Sürelerde İşbaşı Eğitim Programı düzenlenebilecektir. Program sonrasında işverenlerden bu kişileri mevcut işbaşı eğitim programlarındaki gibi Program Süresi Kadar istihdam etmesi gerekecektir.

Bu kapsamda;

            Kişilere günlük 77,7 TL cep harçlığı, GSS ve İş Kazası Meslek Hastalığı primleri ödenecektir.

            Kişilerin İEP sonrası istihdam sürecinde ise işverenlerimize;

Zorunlu istihdam sürecinde her ay için net asgari ücretin yarısı kadar, (İşveren tarafından zorunlu istihdam sürecinden sonra katılımcının 12 ay süreyle istihdam edileceğine dair taahhüt verilmesi durumunda tek seferde toplu olarak ödenecektir.)

Zorunlu istihdam sürecinin sonrasında işveren tarafından 12 ay istihdam taahhüdü verilmesi durumunda ise 12 ay boyunca net asgari ücretin %25’ i kadar,

            Ücret desteği İşsizlik Sigortası fonundan sağlanacaktır.

Destekten yararlanılabilmesi için;

            Zorunlu istihdam sürecinde programın bitiş tarihindeki çalışan sayısının altına düşülmemesi gerekmekte olup; bu sayının altına düşülen aylarda ödeme yapılamayacaktır.

            Katılımcının işveren tarafından aynı işyerinde (aynı işverene ait işyerinde) istihdam edilme zorunluluğu bulunmaktadır.

            Zorunlu ve isteğe bağlı istihdam süreçlerinde destekten faydalanılabilmesi için sigortalının kesintisiz istihdam edilmesi gerekmekte olup, “06.Kısmi İstihdam” ve “07.Puantaj Kayıtları” kodlu eksik gün nedenleri istihdamı kesintiye uğratacağından bu kodlarla eksik prim günü bildirimi durumunda işveren ilgili ayda söz konusu katılımcı için destekten yararlanamayacaktır.

            SGK’ ya yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası, gecikme zammı ve yapılandırılmamış vergi borcu bulunan işverenler destekten faydalanamazlar.

Projenin 5000 katılımcı ile sınırlı olması planlanmaktadır. Proje kapsamında verilecek destek 01.08.2018-28.02.2019 tarihleri arasında açılan programları kapsayacaktır.

Geleceğin Mesleklerinde İEP

Bilindiği üzere, Kurumumuz tarafından dijital dönüşüme yönelik nitelikli işgücünün yetiştirilmesi amacıyla mesleki eğitim kursları ve işbaşı eğitim programlarının uygulanmasına yönelik “Dijital Ekonominin İhtiyaçlarını Karşılayacak Nitelikli İşgücünün Yetiştirilmesine Yönelik Eğitimlerin Düzenlenmesine İlişkin Genelge” 03.05.2018 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

İlaveten “Geleceğin Mesleklerinde”  (Siber Güvenlik, Bulut Bilişim, Kodlama, Yazılım vb.) düzenlenecek işbaşı eğitim programlarında, Yönetim Kurulu kararıyla 1 Ağustos 2018 tarihi itibariyle başlamak üzere;

            18-29 yaş arası gençlere

            9 ay süre ile

            Günlük 85 TL zaruri gider ödenmesi

Mümkün hale gelmiştir.

            En az 2 sigortalı çalışanı olan; Teknopark bünyesinde faaliyet gösteren işyerleri, Ar-Ge Merkezleri, Teknoloji Merkezleri, Tasarım Merkezleri;

            En az 20 sigortalı çalışanı olan; Bilgi ve İletişim sektöründe faaliyet gösteren işyerleri;

Söz konusu destekten faydalanabilecektir.

Kreş Desteği

14 Aralık 2017 tarihinde gerçekleştirilen İstihdam Şûrası’nda kamuoyuna;

            Sanayi sektöründeki mesleklerde düzenlenen mesleki eğitim kurslarına

            İmalat sektöründeki mesleklerde düzenlenen işbaşı eğitim programlarına katılan kadınlara,

            Bakmakla yükümlü oldukları 2-5 yaş arası çocukları için kurs/program süresince

Aylık 400 TL’lik bakım desteği sağlanacağı duyurulmuş ve 02.05.2018 tarihinde genelgesi yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

İş’ te Anne Projesi

İş’te Anne Projesi kapsamında; Kurumumuza şahsen başvuran ya da Bakanlığımızın ilgili birimleri tarafından kurumumuza yönlendirilen ve İş’te Anne Biriminde görevli personel tarafından görüşmesi tamamlanan;

            0-15 yaş arasında çocuğu bulunan Annelere;

            İşbaşı Eğitim Programı veya Mesleki Eğitim Kurslarından yararlandıkları süre boyunca;

            Günlük 80 TL zaruri gider ödemesi

Yapılacaktır.

Kişilerin İmalat sektöründe faaliyet gösteren bir işyerinde İşbaşı Eğitim Programına ya da Sanayi sektöründe Mesleki Eğitim Kurslarına katılmaları ve Kreş desteğinde belirtilen şartları da taşımaları kaydıyla kurs/program süresinde ilaveten 400 TL Kreş desteği de sağlanabilecektir.

Mesleki Eğitim Ve Beceri Geliştirme İşbirliği Protokolü (MEGİP) 

Kurumumuz ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) arasında işgücü piyasasının talep ettiği niteliklerde işgücünün yetiştirilmesi için kamu-özel sektör işbirliğinde teorik ve uygulamalı eğitimlerin birleştirilmesini içerecek şekilde mesleki eğitimlerin düzenlenmesine yönelik “Mesleki Eğitim ve Beceri Geliştirme İşbirliği Protokolü” imzalanmıştır.

Bu kapsamda;

            15 yaşını doldurmuş,

            İŞKUR’a kayıtlı işsizlerin,

MEGİP projesine alınarak mesleki deneyim ve tecrübe kazanması sağlanacaktır.

            MEB veya üniversite tarafından onaylı eğitim programları (Modül Program) süresince,

            Teorik ve uygulamalı olarak,

            Yüz altmış fiili günü geçmeyecek şekilde,

MEGİP düzenlenebilecektir. Program sonrasında işverenlerin bu kişilerin en az %50’ sini 120 günden az olmayacak şekilde en az Modül Program süresi kadar istihdam etmesi gerekecektir.

            Kişilere günlük 77,7 TL cep harçlığı,

            Genel Sağlık Sigortası ve İş Kazası Meslek Hastalığı primleri

            Eğitici Giderleri

            Temrin Giderleri,

Kurumumuz tarafından ödenecektir.

            İşverenler çalışan sayılarının %50’ sine kadar kontenjan talebinde bulunabilecektir.

            100 ve üzeri çalışana sahip yeni açılan firmalarda kontenjan sınırlaması olmayacaktır.

            Bir meslekte en az beş kişilik talep olması halinde değerlendirme yapılabilecektir.

Eğitim planında teorik eğitim öngörülmeyen mesleklerde bu Genelge kapsamında mesleki eğitim düzenlenmeyecektir.

            Mesleki eğitimlerin günlük en az beş en fazla sekiz ve haftada altı günü geçmemek üzere, haftalık en az otuz en fazla kırk beş saat olması gerekmektedir.

İlave İstihdam Teşviki

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nden 7103 sayılı kanun ile çıkan ve 4447 sayılı Kanuna eklenen Geçici 19 ve 21 nci maddeleri kapsamında uygulanacaktır. Bu bağlamda;

 

            İşe alındıkları aydan önceki üç ayda 10 günden fazla Sigortalı olmayan,

            İŞKUR’a kayıtlı işsizlerin,

İşverenler tarafından;

            1/1/2018 ila 31/12/2020 tarihleri arasında istihdam edilmeleri,

            İşverenin bir önceki takvim yılına ilişkin sigortalı çalışan sayısı ortalamasına ilave olarak çalıştırılmaları,

Halinde;

            İmalat veya bilişim sektöründe faaliyet gösteren işyerlerinde ilave istihdam edilecek her bir sigortalının 5.412 TL’ye kadarki prime esas kazanç tutarı için ödeyecekleri tüm primler (761,06 ila 2.029,50 TL) ile 121,95 TL’lik damga ve gelir vergisi karşılanacaktır. (Toplamda 883,01 ila 2.151,45 TL)

            Diğer sektörlerde faaliyet gösteren işyerlerinde ilave istihdam edilecek her bir sigortalı prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanacak tüm primler (761,06 TL) ile 121,95 TL’lik damga ve gelir vergisi karşılanacaktır. (Toplamda 883,01 TL)

2020/Aralık ayı aşılmamak kaydıyla, destek süresi 1/1/2018 ile 31/12/2020 tarihleri arasında istihdam edilen her bir sigortalı için 12 aydır. Ancak istihdam edilen sigortalının,

            18 yaşından büyük 25 yaşından küçük erkek,

            18 yaşından büyük kadın veya

            Kuruma kayıtlı engelli olması durumunda

Söz konusu destek 18 ay süreyle uygulanacaktır.

İşbaşı Eğitim Programı Teşviki

Özel sektör işverenlerinin 31.12.2018 tarihine kadar başlamış olan İşbaşı Eğitim Programlarını tamamlayan;

            18-29 yaş arası kişileri,

            Programı tamamladıkları meslekte,- Programı tamamladıkları tarihten itibaren 3 ay içerisinde,

            Kişinin istihdam edildiği tarih itibarıyla önceki takvim yılının ortalama sigortalı çalışan sayısına ilave olarak

İstihdam etmeleri durumunda;

            İşverenin imalat sanayi sektöründe faaliyet göstermesi halinde 42 ay,

            Diğer sektörlerde ise 30 ay 

Süreyle kişilerin asgari ücret düzeyindeki sosyal güvenlik primlerinin işveren payları (416,05 TL) Kurumumuz tarafından İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanmaktadır.

Asgari Ücret Desteği Teşviki

Bildiğiniz üzere asgari ücretle işçi çalıştıran işverenlerimize Asgari ücret desteği sağlanmaktadır. Bu kapsamda;

 2018 yılı Ocak ila Kasım aylarında uzun vadeli sigorta kollarından bildirimi yapılan sigortalı sayısı ortalaması;

            500 ve üzeri çalışanı olan firmalar için kişi başı günlük 3,38 TL (Aylık 100,8 TL)

            500’ ün altında çalışanı olan firmalar için kişi başı günlük 5 TL (Aylık 150 TL)

Tutarlarında destek sağlanacaktır.

İşverenlerimiz söz konusu destekten 2019 yılı içerisinde 12 ay süreyle faydalanabilecektir.

İşverenlerimizin Kurumumuz tarafından düzenlenen Kurs ve Programlardan faydalanması halinde;

Hem personel yetiştirme maliyeti;

Hem de kişiler İlave İstihdam Teşvikine uygun hale gelecek ve 12 ila 18 ay arasında değişen sürelerde  SGK maliyeti de ortadan kalkacaktır.

Kurumumuz İŞKUR’ un sunmuş olduğu tüm projeler ve desteklerinden yararlanmak için kendinize en yakın İŞKUR Hizmet Merkezi Müdürlüğüyle ve İş ve Meslek Danışmanınızla irtibata geçmeniz yeterlidir.                

(BA-BA-S) GAZİ KARS (KHA) / KAFKAS HABER AJANSI

İlk Yorum Yapan Siz Olun!


Yorum Ekle

Haber Bülteni için kayıt olun

Haber Bültenimize katılın ve gelen kutunuzdan güncel haberleri anlık alın. Size spam göndermeyiz ve gizliliğinize saygı duyarız.

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
  Yukleme: 0.218451