• 20 Temmuz 2019 Cumartesi

İŞKUR Müdürü Yusuf Bulut KATSO’yu Ziyaret Etti

"İŞKUR Müdürü Yusuf Bulut KATSO’yu Ziyaret Etti"

Kars Çalışma ve İş Kurumu(İŞKUR) Müdürü Sayın Yusuf Bulut, Kars Ticaret ve Sanayi Odası(KATSO) Başkanı Ertuğrul Alibeyoğlu’nu ziyaret ederek İŞKUR’un hizmetleri ve projeleri hakkında bilgiler verdi.

ŞKUR Müdürü Yusuf Bulut KATSO’yu Ziyaret Etti

KAFKAS HABER AJANSI / BEDİR ALTUNOK

Kars Çalışma ve İş Kurumu(İŞKUR) Müdürü Yusuf Bulut, Kars Ticaret ve Sanayi Odası(KATSO) Başkanı Ertuğrul Alibeyoğlu’nu ziyaret ederek İŞKUR’un hizmetleri ve projeleri hakkında bilgiler verdi.

İŞKUR hizmet ve teşviklerinin özellikle KATSO’ya kayıtlı üyelerin faydasına olduğunun altını çizen Yusuf Bulut, hizmet ve teşviklerden yararlanılması konusunda KATSO üyelerini İŞKUR’a davet etti. Bu kapsamda bilgilendirme amacı ile başvuru yapan firma temsilcilerine iş ve meslek danışmanlarınca her türlü destek ve yardımların sağlanacağını, ayrıca İŞKUR web sitesinden de destek ve hizmetlere ulaşılabileceğini söyleyen Bulut “İŞKUR istihdamın yaygınlaştırılması, iyileştirilmesi ve korunması amacı ile görev yapan ve en temel amacı işsizliği önlemek olan bir kuruluştur. Son zamanlarda pek çok personel bulma ve yerleştirmede etkin rol alan İŞKUR binlerce kişiye iş olanağı sunmuştur. Ayrıca nitelikli elaman yetiştirilmesi konusunda da en temel kuruluşlardan birisidir. Bundan dolayı İŞKUR hizmetlerinden faydalanmak tüm mükelleflerin en temel hakkıdır.” Sözlerine yer verdi.

Yusuf BULUT’un ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren KATSO Başkanı Alibeyoğlu “İŞKUR ile uyum içinde çalışma sağlamak Odaların olmaz olmazıdır. İŞKUR’un üyelerimize sunduğu destek ve hizmetler göz ardı edilemez. İŞKUR her dönem Ticaret ve Sanayi Odalarına kayıtlı üyelere, başta nitelikli eleman desteği olmak üzere birçok destek ve hizmette bulunmuştur. Bunu üyelerimizden bizlere gelen olumlu geri dönüşlerden anlamaktayız. KATSO olarak İŞKUR ile ortaklaş olarak geçmiş dönemlerde yürütmüş olduğumuz UMEM projesi, Girişimcilik Kursları, Nitelikli Eleman Yetiştirme Kursları ve halihazırda devam eden MEGİP ile dezavantajlı kadınlara yönelik yürütmüş olduğumuz kurs çalışmalarının üyelerimize ve kadınlarımıza sağladığı katıları bilmekteyiz ve takdir ile karşılamaktayız. Bundan dolayı İŞKUR müdürümüz Sayın Yusuf BULUT’a Odamıza ve üyelerimize sağlamış olduğu katkı ve desteklerden ötürü şükranlarımı sunmak istiyorum” sözlerine yer verdi.

İŞKUR’un destek ve hizmetlerinin yer aldığı bilgi notu kitapçığını Başkan Alibeyoğlu’na takdim eden Bulut, İŞKUR güncel destek ve Projelerini Başkan Alibeyoğlu’na anlatı. 

Buna göre;

İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMI (İEP)

İşverenlerimizin ihtiyaç duyduğu deneyimli ve nitelikli işgücü açığını gidermek, insan kaynakları havuzuna nitelikli işgücü sağlamak amacıyla, Kurumumuzca (İŞKUR) yürütülen “İşbaşı Eğitim Programlarıyla” hem iş arayan vatandaşlarımıza mesleki tecrübe kazandırılmakta hem de işverenlerimize büyük bir destek sağlanmaktadır.

İŞE İLK ADIM PROJESİ

•          Yüksekokul veya fakültelerden mezun olan(Mezuniyet şartı aranmaktadır.)

•          18-29 yaş aralığındaki gençlerin

•          İşbaşı eğitim programına alınarak mesleki deneyim ve tecrübe kazanması sağlanacaktır.

•          Bilişim ve İmalat Sektörlerinde 6 Ay

•          Geleceğin Meslekleri ve Muhabirlik Mesleklerinde 9 Ay

•          Tehlikeli ve çok tehlikeli mesleklerde ise ilgili mevzuatta ve Genel Müdürlük talimatları doğrultusunda belirlenen sürelerde

•          Diğer Sektörlerde 3 Ay

Sürelerde İşbaşı Eğitim Programı düzenlenebilecektir. Program sonrasında işverenlerden bu kişileri mevcut işbaşı eğitim programlarındaki gibi Program Süresi Kadar istihdam etmesi gerekecektir.

GELECEĞİN MESLEKLERİNDE İEP

Bilindiği üzere, Kurumumuz tarafından dijital dönüşüme yönelik nitelikli işgücünün yetiştirilmesi amacıyla mesleki eğitim kursları ve işbaşı eğitim programlarının uygulanmasına yönelik “Dijital Ekonominin İhtiyaçlarını Karşılayacak Nitelikli İşgücünün Yetiştirilmesine Yönelik Eğitimlerin Düzenlenmesine İlişkin Genelge” 03.05.2018 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

İlaveten “Geleceğin Mesleklerinde”  (Siber Güvenlik, Bulut Bilişim, Kodlama, Yazılım vb.) düzenlenecek işbaşı eğitim programlarında, Yönetim Kurulu kararıyla 1 Ağustos 2018 tarihi itibariyle başlamak üzere;

•          18-29 yaş arası gençlere

•          9 ay süre ile

•          Günlük 85 TL zaruri gider ödenmesi

•          Mümkün hale gelmiştir.

•          En az 2 sigortalı çalışanı olan; Teknopark bünyesinde faaliyet gösteren işyerleri, Ar-Ge Merkezleri, Teknoloji Merkezleri, Tasarım Merkezleri;

•          En az 20 sigortalı çalışanı olan; Bilgi ve İletişim sektöründe faaliyet gösteren işyerleri;

•          Söz konusu destekten faydalanabilecektir.

•          KREŞ DESTEĞİ

•          14 Aralık 2017 tarihinde gerçekleştirilen İstihdam Şûrası’nda kamuoyuna;

•          Sanayi sektöründeki mesleklerde düzenlenen mesleki eğitim kurslarına

•          İmalat sektöründeki mesleklerde düzenlenen işbaşı eğitim programlarına katılan kadınlara,

•          Bakmakla yükümlü oldukları 2-5 yaş arası çocukları için kurs/program süresince

Aylık 400 TL’lik bakım desteği sağlanacağı duyurulmuş ve 02.05.2018 tarihinde genelgesi yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

İŞ’ TE ANNE PROJESİ

İş’te Anne Projesi kapsamında; Kurumumuza şahsen başvuran ya da Bakanlığımızın ilgili birimleri tarafından kurumumuza yönlendirilen ve İş’te Anne Biriminde görevli personel tarafından görüşmesi tamamlanan;

•          0-15 yaş arasında çocuğu bulunan Annelere;

•          İşbaşı Eğitim Programı veya Mesleki Eğitim Kurslarından yararlandıkları süre boyunca;

•          Günlük 80 TL zaruri gider ödemesi

Yapılacaktır.

Kişilerin İmalat sektöründe faaliyet gösteren bir işyerinde İşbaşı Eğitim Programına ya da Sanayi sektöründe Mesleki Eğitim Kurslarına katılmaları ve Kreş desteğinde belirtilen şartları da taşımaları kaydıyla kurs/program süresinde ilaveten 400 TL Kreş desteği de sağlanabilecektir.

MESLEKİ EĞİTİM VE BECERİ GELİŞTİRME İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ (MEGİP) 

Kurumumuz ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) arasında işgücü piyasasının talep ettiği niteliklerde işgücünün yetiştirilmesi için kamu-özel sektör işbirliğinde teorik ve uygulamalı eğitimlerin birleştirilmesini içerecek şekilde mesleki eğitimlerin düzenlenmesine yönelik “Mesleki Eğitim ve Beceri Geliştirme İşbirliği Protokolü” imzalanmıştır.

İLAVE İSTİHDAM TEŞVİKİ

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nden 7103 sayılı kanun ile çıkan ve 4447 sayılı Kanuna eklenen Geçici 19 ve 21 nci maddeleri kapsamında uygulanacaktır. Bu bağlamda;

•          İşe alındıkları aydan önceki üç ayda 10 günden fazla Sigortalı olmayan,

•          İŞKUR’a kayıtlı işsizlerin,

•          İşverenler tarafından;

•          1/1/2018 ila 31/12/2020 tarihleri arasında istihdam edilmeleri,

•          İşverenin bir önceki takvim yılına ilişkin sigortalı çalışan sayısı ortalamasına ilave olarak çalıştırılmaları,

•          Halinde;

•          İmalat veya bilişim sektöründe faaliyet gösteren işyerlerinde ilave istihdam edilecek her bir sigortalının 5.412 TL’ye kadarki prime esas kazanç tutarı için ödeyecekleri tüm primler (761,06 ila 2.029,50 TL) ile 121,95 TL’lik damga ve gelir vergisi karşılanacaktır. (Toplamda 883,01 ila 2.151,45 TL)

•          Diğer sektörlerde faaliyet gösteren işyerlerinde ilave istihdam edilecek her bir sigortalı prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanacak tüm primler (761,06 TL) ile 121,95 TL’lik damga ve gelir vergisi karşılanacaktır. (Toplamda 883,01 TL)

2020/Aralık ayı aşılmamak kaydıyla, destek süresi 1/1/2018 ile 31/12/2020 tarihleri arasında istihdam edilen her bir sigortalı için 12 aydır. Ancak istihdam edilen sigortalının,

•          18 yaşından büyük 25 yaşından küçük erkek,

•          18 yaşından büyük kadın veya

•          Kuruma kayıtlı engelli olması durumunda

•          Söz konusu destek 18 ay süreyle uygulanacaktır.

İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMI TEŞVİKİ

Özel sektör işverenlerinin 31.12.2018 tarihine kadar başlamış olan İşbaşı Eğitim Programlarını tamamlayan;

•          18-29 yaş arası kişileri,

•          Programı tamamladıkları meslekte,- Programı tamamladıkları tarihten itibaren 3 ay içerisinde,

•          Kişinin istihdam edildiği tarih itibarıyla önceki takvim yılının ortalama sigortalı çalışan sayısına ilave olarak

•          İstihdam etmeleri durumunda;

•          İşverenin imalat sanayi sektöründe faaliyet göstermesi halinde 42 ay,

•          Diğer sektörlerde ise 30 ay 

Süreyle kişilerin asgari ücret düzeyindeki sosyal güvenlik primlerinin işveren payları (416,05 TL) Kurumumuz tarafından İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanmaktadır.

ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ TEŞVİKİ

Bildiğiniz üzere asgari ücretle işçi çalıştıran işverenlerimize Asgari ücret desteği sağlanmaktadır. Bu kapsamda;

2018 yılı Ocak ila Kasım aylarında uzun vadeli sigorta kollarından bildirimi yapılan sigortalı sayısı ortalaması;

•          500 ve üzeri çalışanı olan firmalar için kişi başı günlük 3,38 TL (Aylık 100,8 TL)

•          500’ ün altında çalışanı olan firmalar için kişi başı günlük 5 TL (Aylık 150 TL)

Tutarlarında destek sağlanacaktır.

(BA-BA-S) GAZİ KARS (KHA) / KAFKAS HABER AJANSI

İlk Yorum Yapan Siz Olun!


Yorum Ekle

Haber Bülteni için kayıt olun

Haber Bültenimize katılın ve gelen kutunuzdan güncel haberleri anlık alın. Size spam göndermeyiz ve gizliliğinize saygı duyarız.

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
  Yukleme: 0.230461