Muharrem Ayı ve Aşura

Muharrem Ayı ve Aşura

Kafkas Haber Ajansı (KHA) Yazarı Faruk Ocak’ın, “Muharrem Ayı ve Aşura” yazısı:

Muharrem Ayı ve Aşura


Muharrem Ayı ve Aşura

KAFKAS HABER AJANSI

Kafkas Haber Ajansı (KHA) Yazarı Faruk Ocak’ın, “Muharrem Ayı ve Aşura” yazısı:

Muharrem ayı savaşların durdurulduğu mübarek bir aydır. İslam’dan öncede, Müslümanlar da muharrem ayına hürmet etmişlerdir. Nuh tufanı Muharrem’in onuncu gününde son bulmuştur. Musa (a.s)  Firavun’un ordusunun saldırısında mucizeyle Muharrem ayında kurtulmuştur. Daha nice Peygamberler ve ümmetleri kâfirlerin zulmünden Muharrem ayında Allah’ın yardımıyla kurtulmuşlardır. Hz. Muhammed (s.a.s) Mekkeli müşriklerin zulmünden Yesrib’e Allah’ın izniyle hicret ederek hem kendi hemde ashabı kurtulmuşlardır.

Muharrem ayında mecbur kalmadıkça Müslümanların savaşması haramdır. İslam’dan önce bu aylarda haydutluk yapmak, savaşmak, vuruşmak ayıplanır buna yapanlara saygı gösterilmezdi. Bu aylarda panayırlar kurulur ticaret yapılırdı. Bu haram aylara hürmet etmeyenler kınanırdı. Kur’an-ı Kerim bu haram aylara gösterilen saygıyı değiştirmemiştir.

Mekke döneminde Allah’ın gönderdiği surelerin çoğunda azgınlıkları sebebiyle cezayı hak eden kavimlerden Allah örnekler vererek sizlerde onlar gibi yaparsanız size de ceza veririm buyurarak Mekkeli müşrikleri tehdit etmektedir. Tabiî ki kıyamete kadar gelecek tüm insanlara tehdit vari bire bir öğüttür. İnsanlık helak edilen kavimlerin affedilmez suçlarını işlerse Allah’da geriye döneceğini açıkça Kur’an da zikretmektedir. Buna “Sünnetullah” denir.

Nuh tufanını anlatan Sure ve ayetler indirildikten sonra birçok müşrik Müslüman olmuştur. Nuh Peygamber dokuz yüz elli sene kavmini uyarmış. “ Ey kavmim! Haberiniz olsun, ben size açık bir uyarıcıyım. Allah’a kulluk edin ve O’na ve bana itaat edin. Günahlarınızdan size mağfiret buyursun ve sizi belirli bir süreye kadar tehir eylesin.

Ya Rab! Ben kavmi mi gece gündüz davet ettim! Onlar her davet ettiğimde parmaklarıyla kulaklarını tıkadılar ve elbiseleriyle büründüler, ısrar ettiler, kibirlendikçe kibirlendiler. Onlara yüksek sesle çağırdım. Hem gizli gizli söyledim. Gelin, dedim, Rabbinizin mağfiretini isteyin. Çünkü O mağfireti çok bir Gaffar’dır. Bol hayır ile üzerinize semayı salsın. Size mallar ve oğullar versin. Sizin için cennetler yapsın. Sizin için ırmaklar akıtsın.

Birçok hatalarından dolayı suya boğuldular ve ateşe atıldılar. Kendilerine Allahtan başka yardımcı bulamadılar. Nuh demişti ki;” Ya Rab! Bırakma kâfirlerden yeryüzünde hiçbir kinse! Sen onları bırakırsan kullarını yoldan çıkarıyorlar ve nankör facir den başka da doğurmuyorlar. Ya Rab! Mağfiret buyur ve babama, anama, mü’min olarak evime girene ve bütün mü’min kadınlara! Zalimleri ise artırma, ancak helak bakımından artır!

Nuh Peygamber Allah’ın emriyle gemiyi yaptı. Yakmaya uğraştılar başaramadılar. O devirde teknoloji gemi yapacak seviyeye gelmişti. Müşrikler yanına gelerek dülgercimi oldun bu dağın başında gemiyi ne yapacaksın diyerek alay etmişlerdir. Yakında göreceksiniz siz alay edin bakalım. Yerden sular kaynamaya, gökten yağmurlar yağmaya başlayınca anladılar fakat fayda vermedi. Allah’ın emriyle her canlıdan ikişer çift gemiye aldı. Oğullarından biri ben dağlara çıkarım diyerek gemiye binmedi. Helak oldu. Mü’minler kurtuldu hanımının biri müşrikti o da boğuldu. Tufan geçtikten sonra gemiden indiler Allah’a şükrettiler. Kalan yiyeceklerden Aşura yaptılar.

Ne mutlu Allah’ın ve peygamberinin gösterdiği kutlu ve mutlu yoldan gidebilenlere! Dünyada ve ahirette mutlu olacak onlardır.! Ya Rabbi! Ülkemizi, milletimizi, neslimizi şeytanların ardından giden, azgınlaşan, zalimleşen, hak-hukuk tanımayan sonunda helak olacak olan kavimlerden eyleme!

Hz. Muhammed (s.a.s) ve ashabı Yesrib’e hicret ettikten sonra oranın adını “Medine-i Münevvere” olarak değiştirdiler. O, bölgede Yahudi kolonileri vardı. Yahudiler Muharremin onuncu günü “Aşura” oruç tutarlardı. Peygamberimize ve Ashap’a sitem ederek siz niye oruç tutmuyorsunuz derlermiş. Bu sözler Hz. Peygamberimize ulaşır. Hz. Peygamberimiz Ashabına: ” Biz onlardan daha Nuh (a.s) ‘a ve Musa (a.s)’a yakınız. Onlara muhalefet ediniz. Sizler Muharremin dokuzuncu, onuncu ve onbirinci günleri tutun. İsterseniz üçgün oruç tutun” buyurmuştur.

HİCRİ YILBAŞI VE MUHARREM AYI TÜM İNSANLIK İÇİN, MÜSLÜMANLAR İÇİN HAYIRLI VE MÜBAREK OLSUN!

(BA-BA-S) GAZİ KARS (KHA) / KAFKAS HABER AJANSI
Bu Haberin Manşeti :

Muharrem Ayı ve Aşura
Bugün Atılan Manşetleri Görmek İçin TIKLAYINIZ
Etiketler :   Muharrem Ayı ve Aşura  faruk ocak. kars haberleri   
<< Önceki Haber Muharrem Ayı ve Aşura Sonraki Haber >>

Muharrem Ayı ve Aşura

DMCA.com Protection Status

Muharrem Ayı ve Aşura

  Yukleme: 0.060479