• 18 Temmuz 2019 Perşembe

Murat Deniz MHP Akyaka Belediye Başkanı Adayı

"Murat Deniz MHP Akyaka Belediye Başkanı Adayı"

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ(MHP) AKYAKA BELEDİYE BAŞKANI ADAYI MURAT DENİZ’İN TANITIM VE PROJELERİ:

Murat Deniz MHP Akyaka Belediye Başkanı Adayı

KAFKAS HABER AJANSI / BEDİR ALTUNOK

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ(MHP) AKYAKA BELEDİYE BAŞKANI ADAYI MURAT DENİZ’İN TANITIM VE PROJELERİ:

Bilindiği üzere Kars’ın Akyaka ilçesi, Türkiye’nin en doğusunda yer almakta olup, hizmetin ve yatırımın en son uğradığı ilçelerden biri olarak tanımlanabilir.

Akyaka ilçesi gelişmemiş bir ilçedir ve sürekli göç veren bir yapıya sahiptir. Geçmiş dönemlerde yaşanan hatalı politika ve çalışmalar ilçenin geri kalmasına, gelişmemesine buna bağlı olarak da sürekli göç vermesine neden olmuştur.

Özveri ve proje sunmkatan yoksun belediyecilik anlayışları ilçeyi her geçen gün geriye itmiş, cadde/sokak sulamak ile çöp toplamanın asıl belediyecilik anlayışı olduğu ilçe sakinlerinin zihnine yerleştirilmiştir. Devlet Kurumlarımızın yapmış olduğu tesisler haricinde(DSİ Taşkın Koruma Tesisi, KGM Yol Asfaltlama vb.) belediye tarafından ilçemize hiçbir yatırım yapılmamış, hiçbir proje üretilmemiştir. Dolayısı ile halkımız, belediyecilik hizmetlerinden yeterince faydalanamamakta, belediyenin kendileri için hangi anlamları taşıdığını dahi bilmemektedir.

Potansiyel olarak bakıldığında ilçemizin gelişim açısından birçok öz sermayesi bulunmaktadır. Örneğin Coğrafi işaretli Kars Kaşarı’nın temel hammaddesi Akyaka ilçesi ve köylerinden elde edilmekte ve Türkiye piyasasına satılmaktadır. Yani Kars Kaşarını meşhur eden Akyaka meralarında otlayan hayvanların sütüdür. Yine geçtiğimiz günlerde Coğrafi işareti tescil edilen Kars Balı da Akyaka ve Arpaçay bölgesinde üretilmekte ve İç Piyasalara Kars Balı olarak satılmaktadır. Yılda üretilen 1500 ton Kars Bal’ının yaklaşık olarak 600 tonu ilçemizde üretilmektedir. Ayrıca son zamanların gözdesi ve iç piyasada yoğun bir pazarı olan Kars Kazının da ilk çıkış noktası Akyaka ve köyleridir. Bunların dışında yeni yeni gün yüzüne çıkan ve Türkiye genelinde pazarı oluşan kavılca buğdayının da büyük kısmı ilçemizde üretilmektedir.

Ancak; dönüp baktığımızda ilçemiz bu potansiyellerden ne kadar faydalanmaktadır. Günümüzde 1,20 TL ye ilçemiz ve köylerimizden toplanan sütlerimiz, işlendikten sonra yaklaşık olarak kilo fiyatı 30,00 – 35,00 TL olan Kars Kaşarı olarak iç piyasalara satılmaktadır. Bal ve Kazda da aynı durum geçerlidir. İlçemizden 80,00–90,00 TL ye alınan kazlar iç piyasalarda 200,00 TL ye kadar alıcı bulmaktadır. Çiçek ve bitki florası bakımından son derece zengin olan ilçemizde üretilen bal da ilçemizden ucuz fiyatlara alınarak şifalı ve hakiki çiçek balı olarak iç piyasalara satılmaktadır.

Akyaka ilçesi gibi bölgelerde gelişmenin en önemli araçlarından birisi kooperatifçiliktir. Ancak, ilçemizde kooperatifçilik anlayışı henüz oturmadığı gibi kalkınmaya ve kadınlara yönelik hiçbir kooperatif bulunmamaktadır.

İlçemizde, halkımızın sosyal olarak takılabileceği, vakit geçirebileceği hiçbir sosyal alan bulunmamaktadır. Sosyal aktiviteler yapılmamakta, ilçe halkını kaynaştırıcı hiçbir etkinlik düzenlenememektedir.

Görevleri gereğince ilçemizde bulunan memurlar ilçemizde hiçbir sosyal aktivite ve zaman geçirebilecekleri mekan veya ortam bulamadıklarından ilçemizde ikamet etmeyi tercih etmemekteler ve taşımalı sistem ile ilçemiz ile Kars Merkez arasında gidiş geliş yapmaktadırlar.

Tüm bunların yanında belediyemiz şimdiye kadar hiçbir sosyal sorumluluk projeleri içerisinde yer alamamış, kadınlarımıza, gençlerimize yönelik hiçbir proje üretememiştir.

31 Mart 2018 tarihinde yapılacak olan yerel seçimlerde, Milliyetçi Hareket Partisi’nden Akyaka Belediye Başkanı Adayı olarak çalışmalarıma başlamış bulunmaktayım. Yukarıda zikretmiş olduğum ve ilçemizin geri kalmışlığına neden olduğuna inandığım sorunlara çözüm olabilmek, Serhat ilçemizi tekrar eski günlerine döndürebilmek ve tersine göç yaratabilmek adına bu yola baş koydum. Belediyecilik anlayışının yol ve sokakları süpürmek olmadığını, aksine belediyelerin halkın hizmetkarı olduğu zihniyetini oluşturmak, projeler üreterek ilçemizin ve halkımızın kalkınmasına katkı sunmak adına adaylığımı açıkladım. Nasip olurda bu kutlu göreve nail olabilirsem belediyecilik zihniyetinin yeniden oluşmasını sağlayacağım ve halkıma, belediyenin temel hizmetler haricinde de işler yapabileceğini göstereceğim.

Bu kapsamda, Akyaka Belediye Başkanı olarak seçilmem durumunda aşağıda belirtmiş olduğum projelerimi hayata geçirebilmek adına özveri ile gayret edeceğimi belirtmek isterim.

ÖNCELİKLİ PROJELERİMİZ

1.İLÇEMİZİN KALKINMA YÖNETMLERİNİ BELİRLEYECEĞİZ

Öncelikle proje dahilinde veya danışmanlık hizmeti ile ilçemizin kültürel, sosyo-ekonomik, iklimsel, demografik, hane vs. yapısı tespit edilecek ve geniş kapsamlı bir rapor haline getirilecek. Daha sonra başta Avrupa olmak üzere dünyanın çeşitli yerleri incelenerek ilçemiz ile aynı iklimsel ve bölgesel yapılara sahip gelişmiş bölge veya ilçeler tespit edilecek. Bu kez bu bölgelerin nasıl geliştiği, hangi dinamikler kullanılarak ilerlediği, nasıl yatırımlar yapıldığı vs. incelenecek. İlçemizden bir heyet oluşturularak bu bölgelere teknik inceleme gezileri düzenlenecek ve raporlamaları yapılacak. Yani ilçemiz ile aynı yapılara sahip gelişmiş bölgelerin gelişmişlik dinamikleri tespit edilerek aynı politikalar ilçemize de uygulanarak ilçemizin kalkınması sağlanacaktır.

2.GÖÇ’ÜN ÖNLENEBİLMESİ İÇİN PROJELER ÜRETECEĞİZ

Hepimizin bildiği üzere Göç hem ülkenin hem ilçemizin temel sorunlarından birisidir. Vatandaşlarımız ilçemizin nimetlerini bilmeden, ekonomik sıkıntıları bahane göstererek göç etmekte, inşaatlarda veya başka yerlerde asgari ücret karşılığında çalışmaktadırlar.

Öncelikle göçü önleyebilmek adına neler yapılabileceğinin tespit edilmesi gerekmektedir. Bu da belediyenin temek görevlerindendir. Göçü önleyebilecek temel politikalar belirlenmeli bu yönde yatırımlar ve iş sahaları oluşturulmalıdır. Gençlerin yabancı devletlere ve batı şehirlere maaş karşılığında göç etmelerini engellemenin temel koşulu bu gençlerimize iş sahaları yaratmak, üretime teşvik etmek ve üretebildiği ürün ve hizmetleri satabilmesinin önünü açabilmektedir.

Belediyeciliğimizde Göç’e karşı mücadele vereceğiz ve göçü engellemek adına her türlü yatırım ve çalışmalardan kaçınmayacağız.

3.YATRIMLAR VE İŞ SAHALARI OLUŞTURACAĞIZ

Belediyeciliğimizde önceliklerimiz ilçemize yatırımlar yapmaktır. Belediye bünyesinde kuracağımız kooperatif, şirket veya iktisadi işletme ile öncelikle hayvancılarımızı ve süt üreticilerimizi koruyacağız ve Peynir Üretim tesisi kurarak hem köylümüzden sütlerini makul fiyatlara satın alacağız, hem de kaşar, tereyağı, gravyer vs. üreterek ekonomik kazançlar elde edeceğiz.

Bal üretimini teşvik edecek, üreticilerimizin Bakanlıklarımızın vermiş oldukları teşvik ve hibelerden faydalanmasını sağlayacağız. Bal üretim kapasitesini arttıracağız ve yeni bir gelir kapısı oluşturacağız.

AB, Bakanlık, Kalkınma Ajansları vs. kuruluşlara projeler yazacak, Kaz Üretim Tesisleri kuracağız. Kaz Üretim Kooperatifleri kuracak ve Kazların hakkedilen fiyatlar ile satılmasını ve fahiş fiyatların ortadan kalkmasını sağlayacağız.

AB proje destekleri ve Bakanlık teşvikleri ile BİOGAZ tesisi kuracağız. Çevresel bir sorun olan hayvan gübrelerini enerjiye çevirerek ilçemizin hizmetine sunacağız.,

4.MİLLET BAHÇELERİ KURACAĞIZ.

İlçemizde, hükümetimizin de programları içerisinde yer alan millet bahçesi projesini hayata geçireceğiz. Böylelikle, halkımızın vakitlerini geçirebileceği sosyal alan oluşturacağız. Bu alanda etkinlikler düzenleyerek halkımızın kaynaşmasını sağlayacağız. Kitap okuma salonları, piknik alanları, toplum merkezleri, yürüyüş ve bisiklet parkurları vs. bu alan içerisinde oluşturacağız. Halkımızın sosyal olarak gelişmesine katkı sunacağız.

5.TURİZM YATIRIMLARININ VE TANITIM ÇALIŞMALARI YAPACAĞIZ

İlçemizde ve ilçemize bağlı köylerimizde yer alan tarihi ve turistik eserler gün yüzüne çıkararak tanıtımlarını yapacağız. Doğu Ekspresini Akyaka’ya kadar uzatmaya gayret gösterecek, Kars iline yapılan turistik gezi rehberlerinin içerisine ilçemizi de dahil edecek projeler üreteceğiz. İlçemizde atıl durumda bulunan kaplıcayı faaliyete geçirecek, halkımızın hizmetine sunacağız.

6.KADIN DOSTU BİR İLÇE YARATACAĞIZ

Belediyemizin tüm imkanlarını kadınlarımızın hizmetine sunacağız. Kadınlarımıza yönelik projeler ve sosyal sorumluluk faaliyetleri içerisinde olacağız. Unutulmaya yüz tutmuş Kafkas halısını tekrar gün yüzüne çıkarabilmek adına kadılarımıza yönelik projeler hazırlayacağız. Şeker pancarı açısından zengin olan ilçemizde kadınlarımız için pekmez üretebilecekleri tesis kurarak gelir elde etmelerini sağlayacağız. Kadın kooperatifleri kurarak kadınlarımızın ürettikleri çiftlik hayvanlarını ve el emeği ürünlerini hem üretip hep satabilmelerinin önünü açacağız.

7.İLÇEMİZİN TANITIM ÇALIŞMALARINA ÖNCELİK VERİLECEK

İlçemizin tanıtım çalışmalarına öncelik verilecek başta sosyal medya olmak üzere her platformda ilçemizin tanımı yapılacak. Fuarlara katılım sağlanacak ve ilçemiz tanıtılacak.

8.SOSYAL ALANLAR YARATACAĞIZ

Özellikle görevleri icabı ilçemizde bulunan memurlarımızın sosyal yaşamlarını hareketlendirecekleri ve aileleri ile vakit geçirebilecekleri mekanlar oluşturacağız. İlçemizde bulunan Öğretmenevinin kapasitesini genişletecek, memurlar için daha uygun bir mekan haline getireceğiz. Memurlarımızın yaşamış olduğu konut sorununu çözeceğiz ve memurların taşımalı sistemine son vereceğiz.

9.BELEDİYEMİZİN ASLİ GÖREVLERİNİ YERİNE GETİRECEĞİZ

Bizim belediyeciliğimizde kimse bizlere “belediye çöpleri toplamıyor, Belediye çevre temizliğine önem vermiyor, belediye çevre düzenini sağlayamıyor, su sorunlarımız bulunmaktadır, yol sorunlarımız bulunmaktadır. Vb.” sorular yöneltemeyecektir. Belediye olarak asli görevlerimiz en güzel şekilde yerine getireceğiz. Çevre düzeni, temizlik, su, yol, ağaçlandırma, sosyal alanlar, park vs. her türlü asli görevlerimizi sorunsuz olarak yerine getireceğiz. En önemlisi yönetilen değil yöneten bir belediye olacağız.

MURAT DENİZ KİMDİR?

Murat DENİZ, 1975 yılında Kars’ın Akyaka İlçesi Üçpınar Köyü’nde doğmuştur. Akyaka Lisesi’nden 1993 yılında mezun oldu. 1994-1996 yıları arasında Özel TUDEM Eğitim Kurumunda Turizm Eğitimi aldı ve 1996 -1998 yılları arasında İstanbul Çırağan Sarayında turizm işlerinde çalıştı. 1999-2000 yıllarında vatani görevini tamamladı ve ardından Akyaka ilçesine dönüş yaptı. Bir süre Tarımsal faaliyetler, Besicilik ve Ticari faaliyetlerde bulunduktan sonra, 2004 – 2006 Yıları Arasında BOTAŞ firmasına bağlı olarak Bakü- Tiflis-Kars Projesinde üst görevlerde çalıştı. 2006 yılından itibaren Toprak Mahsulleri Ofisi’nde Özel Güvenlik olarak göreve başladı. Hali hazırda görevi devam etmektedir.

 Evli, iki erkek ve bir kız çocuk babası olan Murat DENİZ, 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak olan yerel seçimlerde, Milliyetçi Hareket Partisi(MHP) Akyaka Belediye Başkanı Adayıdır.

(BA-BA-S) GAZİ KARS (KHA) / KAFKAS HABER AJANSI / BEDİR ALTUNOK

İlk Yorum Yapan Siz Olun!


Yorum Ekle

Haber Bülteni için kayıt olun

Haber Bültenimize katılın ve gelen kutunuzdan güncel haberleri anlık alın. Size spam göndermeyiz ve gizliliğinize saygı duyarız.

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
  Yukleme: 0.226679