Mustafa Altunok’un Heyecanla Beklenen İki Kitabı Çıktı

Mustafa Altunok’un Heyecanla Beklenen İki Kitabı Çıktı

Mustafa Altunok’un Heyecanla Beklenen İki Kitabı Çıktı. Narman Belediye Başkan Adayı, Yazar-Şair-Siyasetçi,

Mustafa Altunok’un Heyecanla Beklenen İki Kitabı Çıktı


Mustafa Altunok’un Heyecanla Beklenen İki Kitabı Çıktı

KAFKAS HABER AJANSI

Milli Doğruluş Hareketi

Mustafa Altunok’un Heyecanla Beklenen İki Kitabı Çıktı

‘Yazar-Şair-Siyasetçi’

(Narman Belediye Başkan Adayı)

1-Kur’an Kardeşliği

Sunum Yazısı

‘Kur’an bizler için gerekli olan her konuda açıklama yapıp yol göstermek için, Allah(c.c.) tarafından hayatın her alanına müdahale etmek adına indirilmiş olan bir rehberdir. Kardeşlik ise, ona tâbi olanların belli kurallar çerçevesinde yaşamları boyunca aralarında oluşması gereken olmazsa olmaz bir ilişki şeklidir. Fakat türlü engellemelerle vahyin ışığından uzak tutulup cehaletin ve tefrikanın karanlığına saplanmış olan ümmet, ne yazık ki bu ilahi rahmetten uzak kalarak bölünüp parçalanmıştır. Elinizdeki çalışma bu anlamda hem süreci ele alarak hem de çözüm önerileri sunarak, okurlarını Kur’an’a ve kardeşliğe davet etmeyi amaçlamaktadır’

Kapak Yazısı

‘Allah(c.c.)’ın bizim için seçtiği bu dinin adı, İslam’dır. Muhataplarının birbiriyle olan bağı ise, İslam Kardeşliği’dir. Fakat unutmayalım ki dinimizle ilgili her türlü açıklama Kur’an’dadır. Bağımıza dair tüm ayrıntılı bildiri ise Kur’an Kardeşliği’ndedir. Bizler biliyoruz ki peygamberimizin vahyi uygulayıp tebliğ etmeye çalışırken ilk kullandığı yöntemlerden biri, Kardeşlik Projesi’dir. Ama ne var ki asırlardır bu ümmet kitabından uzaklaşmış, peygamberine yabancılaşmış ve kardeşlerine düşmanlaşmıştır. Böylelikle bugünkü şu üzücü duruma düşmüştür. Kur’an bir ölü kitabı, bir müzik kitabı ve bir ticaret kitabı haline getirilmeye çalışılmıştır. Sünnet ise vahiyden koparılarak tatbik edilmeye yoğunlaşılan duruma sabitlenmeye uğraşılmıştır. Kardeşlik tâbi ki böyle bir durumda yerle bir olmuştur. Rabbimiz’in öğrettiği din adeta kaldırılmış, yerine birileri tarafından uydurulan hurafe bir olgu getirilmiştir. Dolayısıyla bu ümmet hem müslümanlıkla alakası olmayan bir boyuta girmiş, hem de bin bir fırkaya bölündüğü için her bir parçasına bir zalim saldırmıştır. Kitabını anlayıp yaşamayan, peygamberini tanıyıp örnek almayan ve kardeşlerini görüp bağrına basmayan müslümanlar, sonuç olarak bir mahvolunmuşluğun içine yuvarlanmıştır. Kur’an Kardeşliği, işte tüm bu konularda başlatılmış olan bir cihat hareketidir. İslam’ın yeryüzüne hâkim olması, ümmetin selamete ermesi ve insanlığın adalete kavuşması gibi üç amacı olan bu oluşum, ilk etapta yüce kitabımızın okunan, anlaşılan ve yaşanılan bir kaynak olarak benimsenmesini hedef olarak görmektedir. Kur’an’ı hayatın her alanına taşımak ise, bu davanın ana projesidir. Böylelikle vahiyle insan arasındaki tüm engellerin kalkması için emek sergileyecek ve ödenecek hiçbir bedelden geri durmayacaktır. Erzurum’un Narman İlçesi’nde başlatılan bu mücadele inşâallah sadece bulunduğu merkezde değil, dünyanın tümünde çalışmalarını ulaştırıp devam ettirecektir. Allah(c.c.)’ın rızasından başka bir amacı olmayan bu ülkünün tek dayanağı vardır. O da, Hüdâmız’dır. Mevlâmız dileriz ki bu kuruluşu samimi niyetle oluşturulan ve bir dirilişe sebep olan fetih yürüyüşlerinden kılar. Yine umarız ki bizlere de bu yolun sonunda şehâdeti nasip eder’

2-Şuûrdan Şiire

Sunum Yazısı

‘Şiir tıpkı gerilmiş bir yaydan hedefe atılan ok gibi, kelimelerin özenle seçilip bir amaç uğruna şuûr âlemine iletilmesidir. Şair ise fıtri bir özellik olan sanat kavramı üzerinden insanlarla diyaloğa girip, yüreğinin ürünü olan mısralarıyla davasını haykırmaya çalışan bir mücahittir. Dolayısıyla hakikati dile getirme yolunda ortaya konmuş olan her eser, insâni ve imâni değerler uğrunda gerçekleştirilen mücadelenin kıymetli bir parçasıdır. Elinizdeki çalışma bir bilinç oluşturma adına dini ve milli duygularla yazılmış olup, okurlarını milletinin ve ümmetinin selameti konusunda duyarlılığa davet etmektedir’

Kapak Yazısı

‘Kur’an bildiğiniz gibi hidayetin rehberidir. Peygamberimiz ise onun ilk muhatabıdır. O ki ömrünün sonuna kadar bu konuda mücadele sergilemiş ve akabinde bu büyük davayı ardında yürüyecek olan tüm mü’minlere devretmiştir. Bu anlamda hepimiz adeta birer peygamber vârisi olup, hayatın her alanında çalışmalar yapmalıyız. Şu ki ilim, ekonomi, siyaset ve spor dallarında göstereceğimiz çabalar, sadece bu unsurlardan bir kaçıdır. Kur’an’ı saymış olduğumuz tüm bu alanlara taşımalı ve vahyin hâkim olması için gayret sarf etmeliyiz. İşte bunlardan biri de sanattır. Ama ne var ki özellikle buna yönelik çalışmaların haram olduğu yalanı dillendirilerek, yüzlerce yıldır mü’minlerin resim, müzik ve tiyatro gibi unsurlara yaklaşması engellenmiştir. Oysaki bu gibi hususlar insanın fıtratına yüklenmiş olan mükemmel yeteneklerdir. Doğal olarak bu konuda mani olmaya çalışanların tek hedefi, müslümanların hayatın birçok alanında olduğu gibi bu dalında da geri kalmalarıdır. Sonuçta ise o unsurları kendileri kullanarak, mü’minlerin bilinçlerinde operasyon yapmaktır. Örneğin sinema, bunların en başında gelmektedir. Şu ki sayısız filmle kendi görüş ve algılarını bizlere empoze etmeye çabalayan bu gönül körleri, kendileri adına çok ciddi başarılara imza atmışlardır. İşte müslümanlar artık bir an önce kendine gelmeli ve harekete geçmelidir. Ki bunların başında, şuûrluca seçilmiş kelimelerin belli kural ve ahenk ölçüsünde nizama getirilmesiyle gelişen bir sanat dalı olan şiir gelmektedir. Şair ise bu sanatın icra edicisidir. Edebiyat dediğimiz güzel sanatların kollarından biri olan bu alan, yaratılmış olan her insanın fıtratına hoş gelen etkileyici bir unsurdur. Bu yüzden çok ciddi eserler ortaya konularak muhataplara bu araç üzerinden de yaklaşılmalı ve hakikattin kaynağına davet edilmelidir. Yüreğimizde yer tutan dîni ve millî duyguları şiir şeklinde ifade etmeye çalışanlar olarak, bu uğurda cihat etmekten başka bir hedefimiz yoktur. Kur’an’la şuûrlanan şiirlerimizin, muhataplarına da aynı güzelliği sunmasını diliyoruz. Bu eserlerimiz aynı zamanda yoldaşlık ettiğimiz müzik sorumlusu kardeşlerimiz tarafından bestelenmekte ve seslendirilmektedir. Kendilerine bu anlamda teşekkür ediyor ve ilâhi rızaya kavuşmalarını temenni ediyoruz. Buradaki amacımız, çağlardan beri ilâhi adıyla söylenen fakat vahye aykırı olan bir takım hurafe dolu eserlere alternatif olmaktır. Böylelikle hakikat içerikli ezgilerin toplumların dilinde haykırılmasıdır. Çünkü müzik hayatın bir parçası olup, asla geri durulmaması gereken bir alandır. Üstelik insanların zihinlerine ve gönüllerine girmek için en etkili araçlardandır. Bu yüzden böyle değerli bir husus, art niyetlilerin eline terk edilmemelidir. Müslümanlar bu anlamda aktif ve üretici olmalıdır’

 

Rabbimiz’in selamı dünyanın her hangi bir yerinde malları ve canlarıyla cihat eden bütün mücahitlerin üzerine olsun’

Mustafa Altunok

‘Yazar-Şair-Siyasetçi’

(Narman Belediye Başkan Adayı)

Özel Not

‘Kitaplardan elde edilen gelirin tümü ihtiyaç sahibi kardeşlerimiz için harcanacaktır’

Âdem Küçük

 (Milli Doğruluş Hareketi’nin İstişare Sorumlusu)

(BA-BA-S) ERZURUM / NARMAN (KHA) / KAFKAS HABER AJANSI
Bu Haberin Manşeti :

Mustafa Altunok’un Heyecanla Beklenen İki Kitabı Çıktı
Bugün Atılan Manşetleri Görmek İçin TIKLAYINIZ
Etiketler :  
<< Önceki Haber Mustafa Altunok’un Heyecanla Beklenen İki Kitabı Çıktı Sonraki Haber >>

Mustafa Altunok’un Heyecanla Beklenen İki Kitabı Çıktı

DMCA.com Protection Status

Mustafa Altunok’un Heyecanla Beklenen İki Kitabı Çıktı

  Yukleme: 0.277119