Mustafa Kemal ile Kazım Karabekir Paşaların, “Mesâ’î -i Müşterekkelerinin Hâtıra ve Belgeleri (3)

"Mustafa Kemal ile Kazım Karabekir Paşaların, “Mesâ’î -i Müşterekkelerinin Hâtıra ve Belgeleri (3)"

Tarih Araştırmacısı Yazar Sultanm Aydın’ın “MUSTAFA KEMÂL İLE KÂZIM KARABEKİR PAŞALAR’IN, “MESÂ’Î-İ MÜŞTEREKKE”LERİ’NİN HÂTIRA VE BELGELERİ (3)” yazısı:

Mustafa Kemal ile Kazım Karabekir Paşaların, “Mesâ’î -i Müşterekkelerinin Hâtıra ve Belgeleri (3)

(NİSAN - EYLÜL 1919)

Tarih Araştırmacısı Yazar Sultanm Aydın’ın “MUSTAFA KEMÂL İLE KÂZIM KARABEKİR PAŞALAR’IN, “MESÂ’Î-İ MÜŞTEREKKE”LERİ’NİN HÂTIRA VE BELGELERİ (3)” yazısı:

1-         Kâzım Karabekir Paşa’nın, XV. Kolordu K.na ta’yîn edilmesi/5.4.1335.(1919)

2-         Kâzım Karabekir Paşa’nın, Mustafa Kemâl Paşa ile İstanbul’da son görüşme¬si ve Millî-Kurtuluş Hakkındaki Karârını belirtmesi/11.4.1335. (1919)

3-         Kazım Karabekir Paşa’nın, Trabzon ve Erzurum’daki ilk çalışmaları ve Millî Cem’iyyetler’e destek olup, ma’nevî güç vermesi/19.5.1335. (1919)

4-         Mustafa Kemâl Paşa’nın 9. Ordu Müfettişliğine ta’yîni/6.5.1335. (1919)

5-         Mustafa Kemâl Paşa’ya verilen “Ta’lîmât Sûreti”/6.5.1335. (1919)

6-         Mustafa Kemâl Paşa’nın, Kâzım Karebekir Paşa’ya, Samsun’dan yazdığı Şifre ile, “Bir ân önce Size mülâki olmak ârzû^undayım” demesi/21.5.1335. (1919)

7- Kâzım Karabekir Paşa’nın sevinerek, Mustafa Kemâl Paşa’ya yazdığı Cevâb     /21.5.1335. (1919)

8- Mustafa Kemâl Paşa’nın, Amasya’dan gönderdiği Şifre ile, Milletle berâber Kurtuluş uğrunda çalışma karârını, Kâzım Karabekir Paşaya bildirmesi/11.6.1335. (1919)

9- Geç alınan yukarıdaki Şifre’ye, Kâzım Karabekir Paşa’nın Cevâbı/16.6.1335. (1919)

10- Kâzım Karabekir Paşa’nın, Erzurum ve Tırabuzon’daki Cemiyyetler’in işbirliğine yardımı ve 4 Maddelik Karârı /17.6.1335. (1919)

11- Mustafa Kemâl Paşa’nın, H. Rauf ile A. Fuâd Paşa’nın Amasya’da yanına geldiklerini ve selâmlarını, Kâzım Karabekir’e bildiren Şifresi/19.6.1335. (1919)

12- Kâzım Karabekir Paşa’nın, yukarıki Şifre’ye Cevâbı/ 20.6.1335. (1919)

13- Kâzım Karabekir Paşa’nın, Mustafa Kemâl Paşa’ya, Erzurum’a gelmesini isteyen “Zâta Mahsûs” Şifresi/ 22. 6.1335. (1919)

14- Amasya’da Mustafa Kemâl Paşa’nın, arkadaşlarıyla hazırladığı “Amasya Ta’mîmi”ni, bütün Vilâyetler’e ve Kolordular’a, Şifre ile bildirmesi/ 22.6.1335. (1919)

15- Mustafa Kemâl Paşa’nın Müfettişlikten azli için, Dâhiliyye Nezâreti’nin harekete geçmesi (22.6.1335) (1919) üzerine, Sekiz Kişilik Vekiller Hey’eti’nin, Mustafa Kemâl Paşa’yı Azil Karârı /23.6.1335. (1919)

16- Mustafa Kemâl Paşa’nm, Sivas üzerinden Erzurum’a geleceğini bildiren Şif- resi/24.6.1335. (1919)

17- Kâzım Karabekir Paşa’nın buna Cevabı /25.6.335. (1919)

18- 3. Kolordu K. Re’fet (BELE) Paşa’nın, Erzurum’da Mustafa Kemâl Paşa’ya verilmek   üzere, Sivas’tan yazdığı Çok Mühim Şifre/1.7.1335. (1919)

19- Mustafa Kemâl Paşa, “Erzurum’a Hareket”ini anlatıyor/26.6.-3.7.1335. (1919)

20- Kâzım Karabekir Paşa ve C. Dursunoğlu, Mustafa Kemâl Paşa ile yanındakilerin, Erzurum’a gelirken nasıl karşılandığını, anlatıyor/3.7.1337. (1919)

21- Mustafa Kemâl Paşa’nın, Pâdişah’ın “Cülûs” Yıldönümünü Kutlayan Telgrafı’nın, Erzurum Telgrafhanesi’nden alınmayışını, Vilâyet’e Şikâyeti/4.7.1335. (1919)

22- Kâzım Karabekir Paşa’nın, yukarıda anılan Telgrafı almayan Erzurum Memurlarını tevkîf ettirip, durumu Erzurum Vâlîliği ve Harbiyye Nezâreti’ne yazması/4.7.1335. (1919)

23- Mustafa Kemâl Paşa’nın Sivas Vâlîliği’ne.Padişâh’m Tahta Geçişini Yıldönümünü Kutlayan Telgrafı ve Vâlî’nin Cevâbı / 4.7.1335. (1919)

24- Mustafa Kemâl Paşa’nın, kendisini İstanbul’a çağıran yeni Harbiyye Nâzın (Mısırlı) Ferid Paşa ile Erzurumda, “Pek Acele Telgrafla görüşmesi/ 5.7.1335. (1919)

25- Mustafa Kemâl Paşa’nın Erzurum Telgrafhanesi’nde makine başında, Har¬biyye Nâzırı’na yazdığı Cevâb /5.7.1335. (1919)

26- Mustafa Kemâl Paşa, Erzurum’daki Dokuz Kişilik “Fa’âl Hey’et”in Toplantıları’m ve Şef seçilişini anlatan Hâtırası’na devam ediyor.

27- Mustafa Kemal Paşa’ya, Pâdişâh İrâdesi ile Ordu Müfettişliği’nden azledildiğinin ve “hemân” İstanbul’a dönmesinin, Telgraf Makinesi başında tebliği /8.7.1335(1919) (gece yarısı).

28-Cevâb olarak Mustafa Kemal Paşa’nın, Askerlik’ten İsti’fâ ettiğini, Pâdişâh Makamına Telgrafla arzı / 8.7.1335, (1919) Ayni gece, saat 23.45.

29-Ertesi gün Mustafa Kemâl Paşa’nın, “Vatan ve Millet’i parçalanmaktan” kurtarmak için, “Milletle beraber serbest bir sûrette çalışmak” üzere, Askerlik’ten isti’fasını, Erzurum Vilâyeti’ne arz ve i’lânı/9.7.1335. (1919)

30- Hüseyin Raûf (Orbay) Beğ’in, “Vatan ve Millet’in” kurtuluşu sağla¬nıncaya kadar, “ Mustafa Kemâl Paşa ile berâber” çalışmağa andeylediğini, Erzurum Vilâyeti’ne arz ve i’lânı /10.7.1335. (1919)

31- Mustafa Kemâl Paşa’nın, yukarıdaki “Beyânnâme,,sinin/ 15. Kolordu Şifre Telgrafı ile, bütün Kolordu Kumandalıkları’na yazılması/9.7.1335. (1919)

32- Vilâyât-ı Şarkıyye Müdafa’a-i Hukuuk-i Milliye Cem’iyyeti Erzurum Şubesi’nin, Mustafa Kemâl ve H. Ra’ûf Beğ”i, “Fa’âl Hey’ef’in I. ve II. Başkanı seçtiklerini bildiren Teklifleri /10.7.1335. (1919)

33-Erzurumlu İki A’zâ’nın, kendi yerlerine Mustafa Kemâl Paşa ve H. Ra’ûf Beğ’in “Umûmî Kongre Erzurum Mümessilliği”ne seçilmeleri için, isti’faları /20.7.1335. (1919)

34-İstanbul’daki Vilâyât-ı Şarkıyye Müdafa’a-i Hukuuk-i Milliye Cem’iyyeti Merkezine, Mustafa Kemâl Paşa’ya Merkez adına Kongre’ye katılma yetkisi verilmesi için, Râif Beğ’in Telgrafı/ 20 Temmuz 1335. (1919)

35- Vilâyât-ı Şarkıyye Müdafa’a-i Hukuuk-i Milliye Cem’iyyeti İstanbul Merkezi adına, Mustafa Kemâl Paşa’nın Erzurum Kongresi’ne Mümessil gösterilmesi için, Râif (DİNÇ) Beğ’in dileğinin, 15. Kolordu Şifresiyle İstanbul’a yazılıp; Cevâbı’nın da bildirilmesi için, Ankara’da 20. Kolordu Kumandanlığına, “Pek Acele” Telgrafı /21.7.1335. (1919)

36-3. Ordu Müfettiş - Vekîli Kâzım Karabekir Paşa’nın, Sivas’a gitmekte olan Temsil Hey’eti Re’îsi Mustafa Kemâl Paşa”ya, Sivas Kongresi’nde görüşülmesi dileği ile, 10 Madde Ve 1 “Hâşiye”li “Hâtıra”sı /26.8.1335. (1919)

37-Sivas Kongresi’nin bitiminden üç gün sonra, “Temsil Heyeti”nin, Kâzım Karabekir Paşa’ya duyurmak istediği bir “Karâr”ı / 14.9.1335. (1919)

Kaynakça:

1-Kazım Karabekir Paşa-İstiklal Harbi 1. Cilt

2-Prof.Dr. M.Fahrettin Kırzıoğlu Bütünüyle Erzuırum Kongresi(Ankara 1993)

3-Fotoğraflar-Timsal Karabekir Arşivi

YAZI DİZİSİ DEVAM EDECEK.

(BA-BA-S) GAZİ KARS (KHA) / KAFKAS HABER AJANSI / BEDİR ALTUNOK

İlk Yorum Yapan Siz Olun!


Yorum Ekle

Haber Bülteni için kayıt olun

Haber Bültenimize katılın ve gelen kutunuzdan güncel haberleri anlık alın. Size spam göndermeyiz ve gizliliğinize saygı duyarız.

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
  Yukleme: 0.403674