KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

MUSTAFA ALTUNOK

  Mustafa ALTUNOK

           maltunok@hotmail.com
Yazısı  Tarih  Hit
Kur’an’ý Okuyarak Deðil, Yaþayarak Hatmedenler Cennet’e Girer!  2014-09-30  269199
Hüdhüd Kuþu’nun Süleyman(a.s.)’a Öðüdü!  2014-03-13  44665
Yurdunuzda Üç Gün Daha Yaþayýn!  2014-02-12  16854
Para Ýle Ýmanýn Kimde Olduðu Belli Olur!  2014-01-23  15818
Kur’an Kardeþliði Derneði’nin Tanýtýmý!  2013-12-26  18007
Allah (c.c.)’a Ýtaât Etmek Kur’an’a Uymaktan Geçer!  2013-12-19  9388
Haksýza Hakký, Haklýya Sabrý Tavsiye Etmek!  2013-12-06  13104
Bir Ümmet Kitabýna Bu Ancak Kadar Yabancý Olur!  2013-11-29  10811
Kur’an’ý Anlamaya Çalýþmamak Allah(c.c.)’a Hakarettir!  2013-11-23  9619
Cennet’i Vatan Bilene Dünyâ Gurbet Olur!  2013-11-14  8666
Gömleðin Önden mi Yýrtýk Arkadan mý?  2013-11-07  12229
Ýnsaný Kur’an Deðil, Kur’an’sýzlýk Çarpar!  2013-10-31  10984
Müslüman Baðýný Sormadýðý Üzümü Yemeyendir!  2013-10-24  10047
Ýbrâhim (a.s.) Olabilmek Nefsi Kurban Edebilmekten Geçer!  2013-10-17  6087
Sorumluluðu Olanýn Sorunu, Sorunu Olanýn Sorusu Olur!  2013-10-10  7850
Küskünleri Barýþtýrmak Sâlih Bir Ameldir!  2013-10-03  10065
Maþaallah Deseydin ya!  2013-09-26  5472
Mûsa (a.s.)’ýn Âsasý Ýnfâkýydý!  2013-09-19  7553
Ýman Ýddiasý Ýtaat Ýspatý Ýster?  2013-09-13  5860
Teblið Her Müslüman’ýn Görevidir!  2013-09-11  3836
Efendimiz(s.a.v.)’in Hz.Zeynep(r.a.) Ýle Olan Evliliði’ne Atýlan Ýftiralar!  2013-09-05  6449
Ümmetin Kardeþliði!  2013-09-01  5119
Câmilerde Namazdan Sonra Kur’an’ýn Meâli de Okunmalýdýr!  2013-08-29  4772
Ölüler Ýçin Deðil, Diriler Ýçin El Fâtiha!  2013-08-17  9149
Duâya Olan Ýhtiyacýmýzýn Farkýna Varmak!  2013-08-11  5459
Kur’an’la Allah(c.c.)’ý Tanýmaya Çalýþmak!  2013-08-02  8108
Tedbir Alýp Takdiri Allah(c.c.)’a Býrakmanýn Sonu Hep Hâyýrdýr!  2013-07-22  13073
Ramazan’ýn Kur’an Ayý Oluþu!  2013-07-12  4883
Allah(c.c.)’a Ýmân Etmek, Bildirdiklerinin Tümüne Ýmân Etmekle Olur!  2013-07-05  3836
Âziz, Zelile Tenezzül Edebilendir!  2013-06-27  4120
Peygamberler Asla Kendiliðinden Konuþmazlar!  2013-06-20  2838
Cumâ Namazlarý’nda Neden Yoksullar Ýçin Para Toplanmýyor!  2013-06-01  9569
Kur’an’ý Ücret Karþýlýðýnda Okumak da Okutmak da Suçtur!  2013-05-13  16918
Þeytaný Düþman Bilmek!  2013-04-11  13588
Allah (c.c.)’a Dönenler’e Karþý Gösterilen Kör Tutum!  2013-03-31  4287
Allah (c.c.) Emanet Edendir, Emanet Edilen Deðil!  2012-01-04  33324
Adak, Karþýlýk Beklemeden Yapýlýrsa Kabul Görür?  2011-09-22  14727
Namaz Vakitleri’nin Hikmeti!  2011-09-05  9304
Her Varlýk, Okunmasý Gereken Bir Tabeladýr!  2011-08-30  3065
Müslüman, Kur’an’ý Ölçü Edinendir!  2011-07-18  9327
Kur’an’ýn, ebedi kurtuluþun kaynaðý olma hakikati!  2011-07-10  5294
Öfkeyi Ýmanla Kontrol Etmek!  2011-06-21  4559
Müslümanlar birbirlerinin koruyucusudurlar!  2011-06-13  2909
Bencillikten korunmak!  2011-06-06  3078
Þeytan Bir Melek Deðil, Cindir!  2011-05-30  8139
Hâyýr Allah (c.c.)’tandýr, Þer Ýse Kuldan!  2011-05-23  4886
Bencillikten korunmak!  2011-05-16  2982
ÖLMÜÞ KARDEÞÝN ETÝNÝ YEDÝRTEN GIYBET!  2011-05-09  3197
Kur’an Mushaflarý’na, abdestsiz de dokunulup okunulabilir!  2011-05-02  5637
Salih amel ile hüsnü amelin özellikleri!  2011-04-28  5286
Salih amel ile hüsnü amelin özellikleri!  2011-04-26  3358
Kur’an Bir Hayat Kitabýdýr!  2011-04-16  6996
Toplam [ 52 ] adet yazarın yazısı listeleniyor

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VİDEO HABERLER
Ciritte heyecanlı anlar
Ciritte heyecanlı anlar
Anketler
ÇOK OKUNANLAR
‘Sanayiciyim’ dedi, azılı dolandırıcı çıktı...
‘Sanayiciyim’ dedi, azılı dolandırıcı çıktı...

Referandum Sonuçları, Kars Referandum Sonuçları, 2010 Referandum Sonuçları, Referandum Oy Sonuçları, Türkiye Referandum Sonuçları, izmir haber, canlı referandum sonuçları

RSS © 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır