KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

MEHMET DUMAN

  Mehmet DUMAN

           duman_gonul@hotmail.com
Yazısı  Tarih  Hit
Memleketim!  2017-08-12  7119
90bin’e Her Dua, Barýþ Olsun Bu Topraklarda  2017-01-07  70685
Arka Mahallenin Kýþý  2016-12-24  848
Ömür Merdivenleri  2016-12-14  2808
Harbi Vali!  2016-11-26  2492
Karanlýða Küfretmektense; Demokrasiye Iþýk Tut!  2016-07-20  57605
Kars, Saðlýkta 500 yýl geride!  2016-07-08  14495
Kars’a Bakan bir ‘Bakan’ lazým!  2016-05-20  27574
Kýþým iþte…  2016-01-27  66200
Sürü’süne Düþünceler!  2015-12-25  4844
Ölen Ýnsanlýk, Yaþayan Ekonomi  2015-11-16  11460
Muhalefet; Koalisyonda Deðil, Muhalefette Birleþti!  2015-11-04  5969
Hep Ayný Hikaye; Býrakýnda Kaçanlar Kutlasýn, Bu Ne Soðuk!  2015-10-30  3017
Özgürlüklerin Cumhuriyeti’ni Görmek Dileðiyle  2015-10-29  3905
Çocuk; Oyun Ýçin Vardýr, Oy Ýçin Deðil!  2015-10-26  7294
7 Haziran-1Kasým Seçim Depremi  2015-10-08  6049
Katýra Sormuþlar; “-Baban kim? -Annem Attýr!” demiþ  2015-09-28  1235
Türkiye’mi Anlatayým…  2015-09-13  3615
Tabutlar ve Seçim Sandýklarý  2015-09-03  1271
Köpeðini Havlatmayan Ülke Ýle Ýnsanýný Susturan Ülke!  2015-07-27  12435
Kars için; perakende deðil, toptan saðlýklý düþünmek gerek!  2015-07-08  2432
Benim Ýlim Dost Ýlidir, Benim Dilim Kuþ Dilidir  2015-06-29  6532
Kars’ýn 7 Haziran’ýna; nokta analiz!  2015-06-08  12505
Kars’ýn 7 Haziran’ý!  2015-06-05  2013
Serbest Bölge’nin Baþkaný Tayyip Erdoðan’a…  2015-06-02  9442
Yanmak Gerekli: Iþýk Olmak Ýçin!  2015-05-14  26839
Humanum est...  2010-04-29  12332
Çocuk ve Köy  2015-04-22  6853
Kars turizminde “týk” yok!  2015-04-16  26738
Bakarsan Bað Olur, Bakmazsan Kars Olur!  2015-04-07  12369
Seçimlerde 40 Gün Boyunca Kars…  2015-03-29  29599
Çobanoðlu ve Taþlýova, Döneminin Homeros’u…  2015-03-27  16855
Gönüllerin Kalesi; Çanakkale  2015-03-18  19168
Ýnsan ol da insan ölme!  2015-02-22  19899
Kadýn vahþetlerinde hem devlet hem de millet sorumludur!  2015-02-17  6538
Oy  2015-02-14  12933
Siyaset adaylýðýný açýkladý!  2015-02-09  12605
Sabrýn Ozan-ý  2015-01-23  28116
KHA, Haberin 5’nde  2015-01-10  8149
Sarýkamýþ’ýn 90 Bin’i 2014’de Yaþasaydý!  2014-12-29  9103
Soðuk’tan, Ýsmail Abime  2014-12-19  13665
Anadolu’ya Bir Kar Yaðar  2014-12-07  9207
Baþbakan Davutoðlu’na; Kars Bedhal Bir Durumda, Arzuhalimize Bir Çare!  2014-11-28  3907
Kafkasya’nýn Iþýðý ARÜ  2014-11-21  3931
‘Kürt Sadýk ile Türk Hürmetkâr’  2014-11-14  3039
Damla’nýn gözyaþý damlalarýna sevinç damlalarý olalým  2014-11-09  2251
Býrakýnda kaçanlar kutlasýn, bu ne soðuk!  2014-10-30  3015
Ortadoðu’nun Yeni Katili IÞÝD!  2014-10-12  8834
Ne ölünün, ne de dirinin sahibi var!  2014-09-11  21371
Bir þehrin intiharý!  2014-09-04  10122
‘Cumhurbaþkaný Adaylarý, Kars’ý Mars’ta sanýyor!’  2014-08-07  10539
Kars’ta Festivaller ve Etkinlik Analizleri  2014-07-13  6255
Kars, stadyum istiyor! Sesimizi duyan yok mu?  2014-07-05  2358
Kimse Kürt halkýný bayrak düþmaný ilan etmesin!  2014-06-12  8538
Biz gittik, kalanlar sað olsun!  2014-05-18  4375
Baþkan Karaçanta’ya Ýlk Talepler…  2014-05-08  2605
Yas pastasý  2014-04-25  12527
Nice 169’lu yýllara  2014-04-13  7421
Bu defa mert ol,be Kars!  2014-04-10  1810
Kars 30 Mart Seçimlerinde Dedi Ki…  2014-04-04  6887
Doðduðumuz Þehr-i Kars’a gurbetçi gözlerle baktýk…  2014-03-16  10191
Biz kýrk kiþiyiz birbirimizi biliriz!  2014-03-09  7807
Sýnýr þehir Kars’ýn puslu siyasetini kim götürür!  2014-02-26  10482
Bay Makam  2014-02-19  12714
Kars sýmsýcaktý…  2014-02-09  13423
Senin varlýðýn, baþkasýnýn yokluðudur…  2014-01-26  12580
Sorma ülkem sorma!  2014-01-15  15826
Teknolojik paylaþýmlarda, önce kendini tart!  2013-12-19  15277
Doðu; Batý da battý!  2013-11-30  1107412
Hücre’den düþünceler; hayat seni nerde olsa, yaþarým  2013-10-19  52756
Teferruatlý geceler  2013-09-19  20176
Ülkemin ritim sesleri  2013-08-11  22020
Gazi Kars’ýn Valilik ve Belediye makamlarýný kapatmak mý?  2013-07-19  7922
Kimi zaman  2013-07-10  4632
Kars-Sporsuz Þehr-Ý Kars  2013-06-28  6545
Alacaklar  2013-06-18  2729
AVM’siz DOÐU  2013-06-04  11220
Perdelenen dostluklar  2013-05-25  5232
KAÜ’ye Arkeoloji Fakültesi Þart!  2013-05-13  6250
BÜYÜ(K)ARS  2013-04-26  7707
Emniyetsiz güç, güç deðildir!  2013-04-09  7274
Ben Türkçe Söylüyorum, Sen Kürtçe Anla  2013-03-25  6662
Hey dedi; Çanakkale  2013-03-18  3424
B-Üzülmeyin dostlar  2013-03-10  11598
Tabelasýz Turizm Þehri: Gazi Kars  2013-02-20  6909
Kürt genci ne söyler?  2013-02-08  5703
Sýnýr Bekçisi Karlar Þehr-Ý Gazi Kars  2013-01-15  7685
90 bin anadýr; Sarýkamýþ  2012-12-24  4637
Öðretmenim pijamalarým nasýl?  2012-11-30  5787
Ýnecek var dolmuþçu aðabey!  2012-11-16  7414
Sahipsiz Gazi Kars’ýn Spor Kulübü  2012-11-05  6764
Suskunlarý oynayalým  2012-10-27  5124
Kafada ne tahta kalýcak, ne de yay !  2012-10-08  7836
Hesapsýz mý? Kitapsýz mý?  2012-09-24  5836
Antik Kent Gazi Kars’ýn KAÜ’lüleri Hoþgeldiniz  2012-09-03  3994
Dosta zaafým  2012-08-12  11569
Hiçliklerin kýyýsýnda var olmak  2012-07-23  3513
Yollar Hasta Kars Yorgun  2012-07-16  2785
GOOGLE-HANE  2012-07-10  6872
TANRIYA ÝSYAN ETMÝYORUM, DÜNYASINI BEÐENMÝYORUM  2012-06-29  6004
Ateþ düþtüðü yeri yakar  2012-06-22  3893
Toplam [ 101 ] adet yazarın yazısı listeleniyor

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VİDEO HABERLER
Ciritte heyecanlı anlar
Ciritte heyecanlı anlar
Anketler
ÇOK OKUNANLAR
‘Sanayiciyim’ dedi, azılı dolandırıcı çıktı...
‘Sanayiciyim’ dedi, azılı dolandırıcı çıktı...

Referandum Sonuçları, Kars Referandum Sonuçları, 2010 Referandum Sonuçları, Referandum Oy Sonuçları, Türkiye Referandum Sonuçları, izmir haber, canlı referandum sonuçları

RSS © 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır