• ÖGEL TEPE REKLAM

Kars Kalesi Kaç Günde Yapıldı

Kars Kalesi Kaç Günde Yapıldı

KAFKAS HABER AJANSI / BEDİR ALTUNOK

Tarihi Kars kalesinin kaç günde yapıldığını biliyor muydunuz?

100 bin asker 50 bin Kars ahalisi çalıştı

Trabzon’dan 5 bin yapı ustası getirildi

28 günde tamamlandı

Kars’ın araştırmacı fotoğrafçısı Yıldırım Öztürkkan, Kars Kalesi’nin yapılış öyküsünü Kafkas Haber Ajansı’yla paylaştı.

Öztürkkan, şu bilgeleri verdi:

Dönemin Kars Valisi Yusuf bey 3. Murat’a mektup gönderdi. “Burası bir Osmanlı kenti İran baskınından kendimizi koruyamaz olduk buraya bir el atın” der. Onun için padişah hemen Erzurum beylerbeyi Mustafa Lala Paşa’ya “Kars için ne gerekiyorsa yapılması” fermanı gönderir.

1578 yılında bir imar heyeti Kars’a göndererek eksikleri, ne yapılması gerektiğinin tespiti sağlanır. Kars’ta kireç kuyuları, kum ocaklarından kum, ormanlardan kereste temini, Kayabaşı ve Dereiçinden deki taş odaklarından taş kesilmesi emredilir.

Lala Paşa’nın geleceğini duyurması üzerine hazırlıklar Erzurum’da yapılır. O esnada Erzurum’da veba salgını olduğundan halka sirayet etmemesi için Erzurum’dan kimse getirilmez.

Trabzon’a haber gönderilir ve Trabzon’dan 5000 yapı ustası Hasankale’ye gelir. Erzurum’dan hareket etmiş olan 100.000 kişilik Lala Paşa ordusu yapı ustalarını Hasankale’den alarak Kars’a intikal eder.

26 Temmuz 1579’da 7 Paşa 7 koldan geceleri de meşale ışığında vardiyalı olarak çalışırlar ve şu anda mevcut olan Kars kalesini 28 günde tamamlarlar

Buna ek olarak 2 Taşköprü, 5 cami, 1000 kişilik konak, Beylerbeyi Sarayı, çarşıya ve sokaklara dükkanlar yapılarak bir Osmanlı harikası ortaya çıkar.

Bu yapılan işlerin tamamı 55 günde yapılarak gün yüzüne çıkarılır.

Bu yapılan işlere ek olarak; Adana Beyi İbrahim Paşa şu andaki Yanık Değirmen dediğimiz Topçu’nun değirmeninin önünden Ticaret Lisesi’nin önüne kadar yer altında 20 metre aşağıdan bir tünel kazar.

Savaş zamanı su önüne set çekilerek taşınılır ve oradan gelen su Ticaret Lisesi önünde açığa çıkar. Açığa çıkan bu su açık kanalla daha evvel yapılmış olan Kars kalesinin dış sularının önünde bir hendek oluşturur. Bu hendekten su Kars çayına bağlanır.

İşte kalenin ikinci bir koruması da bu yolla yapılmış olur.

Uzunluğu ise 948 metredir.

Bu başarısından dolayı  3. Murat; Adana’da Beyinin oğluna Sis Kozan Beyliğini hediye eder.

(BA-BA-S) GAZİ KARS (KHA) / KAFKAS HABER AJANSI / BEDİR ALTUNOK