EĞİTİM Haber Girişi : 07 Ağustos 2023 23:12

Aile İçi ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Etkin ve Önleyici 27 Adım

Aile İçi ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Etkin ve Önleyici 27 Adım KAFKAS HABER AJANSI / BEDİR ALTUNOK

Aile İçi ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Etkin ve Önleyici 27 Adım

Minecraft Server Kiralama Minecraft Server Kiralama

KAFKAS HABER AJANSI / BEDİR ALTUNOK

Aile içi ve kadına yönelik şiddet, tüm dünyada ve ülkemizde çözümlenmesi gereken sorunların başında gelmektedir. Bu soruna yönelik olarak aile içi ve kadına yönelik şiddetle mücadelede kamu hizmetlerinin etkin, verimli ve güvenli bir şekilde sunulması, sorunların en kısa sürede yetkili makamlara iletilmesi, etkinliğin ve işlevselliğin artırılarak hizmetlerin sonuçlandırılması amacıyla İçişleri Bakanlığı ve bağlı birimlerce yürütülen çalışmalar ve sağlanan ilerlemelerin kısaca anlatıldığı “Aile İçi ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Etkin ve Önleyici 27 Adım” isimli broşürler esnaflara ve vatandaşlara dağıtılıyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinasyonunda ilgili tüm paydaşlarımızla eşgüdüm ve topyekûn seferberlik ruhu içinde şiddetle mücadele çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyor.

Kars Aile ve Sosyal Hizmetler il müdürlüğü görevlileri de esnafları ve vatandaşları ziyaret ederek broşür dağıtıp bilgilendirme yaptılar,

ŞİDDETE HEP BİRLİKTE DUR DİYELİM.

TÜRKİYE CUMHURİYETİ AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI

Dünyamızın küresel sorunlarından biri olan kadına yönelik şiddetle mücadelemizi “önleme”, “koruma”, “kovuşturma”, “bütüncül politika” yaklaşımlarıyla aralıksız sürdürüyoruz. Bu perspektifle hazırladığımız Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele IV. Ulusal Eylem Planımızı 1 Temmuz 2021 tarihinde uygulamaya başladık. Bu çerçevede Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız koordinasyonunda; Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Millî Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı iş birliği ile Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 2022 Yılı Faaliyet Planımızı hazırladık.

Faaliyet planımız 5 ana hedef etrafında şekillendirdik:

1. Adalete Erişim ve Mevzuat

2. Politika ve Koordinasyon

3. Koruyucu ve Önleyici Hizmetler

4. Toplumsal Farkındalık

5. Veri ve İstatistik

KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE ULUSAL EYLEM PLANLARIMIZ ADALETE ERİŞİM ve MEVZUAT

Etkin uygulama ve adalete kolay erişim çerçevesinde; Gizlilik kararlarının etkin uygulanması için gerekli tedbirleri alacağız. Uygulamaya esas mevzuatı paydaşlarımızla birlikte gözden geçirerek güncelleyeceğiz. Adli süreçte mağdur haklarının daha etkin kullanılmasını sağlayarak adalete erişimi kolaylaştıracağız

POLİTİKA ve KOORDİNASYON

Şiddetin her türlüsüne karşı “sıfır tolerans” anlayışını benimseyerek; Yerel politikaların etkinliğini artırmak üzere 81 ilde “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Eylem Planları” hazırlayarak uygulanmasının takipçisi olacağız. Kadına yönelik şiddetle mücadele için gerekli kaynak ve bütçe tahsisine devam edeceğiz. Kamu kurum kuruluşlarına yönelik “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele ve Bütçeleme” konusunda eğitimler vereceğiz. Kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında yapılan çalışmaları ilçe düzeyinde de takip edeceğiz

KORUYUCU ve ÖNLEYİCİ HİZMETLER

Hizmetlerin etkin sunulması için kurumsal kapasitemizi geliştirerek; Şiddet önleme ve izleme merkezleri ile kadın konukevi sayı ve kapasitesini artıracağız. Şiddet uygulayanlara yönelik önleyici hizmet modelleri geliştireceğiz. Şiddet uygulayan hakkında verilen sağlık tedbirlerinin etkin uygulanması ve izlenmesini sağlayacağız. Kadına yönelik şiddet vakalarının risk analizi yaklaşımıyla etkin yönetimini sağlayacağız. Elektronik kelepçe uygulamasının etki analiz çalışmasını yürüteceğiz. İlçe düzeyinde paydaş birimler arasında koordinasyonu geliştireceğiz. Şiddetle mücadelede görevli personele yönelik eğitim faaliyetlerini artıracağız.

TOPLUMSAL FARKINDALIK

Şiddetle topyekûn mücadele için toplumsal farkındalık ve duyarlılığı artırmak için; Medyaya yönelik farkındalık eğitimleri ile haber dili ve iletişim çalışmaları yürüteceğiz. KADES uygulamasının tanıtımına yönelik faaliyetler yürüteceğiz. Organize sanayi bölgelerinde çalışan erkeklere yönelik aile içi şiddet farkındalık seminerleri gerçekleştireceğiz. Lise öğrencilerine siber şiddet ve kadına yönelik şiddet konularında bilgilendirme çalışmaları yürüteceğiz. Rehber öğretmenler, muhtarlar ve din görevleri için gerçekleştireceğimiz “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele” konulu seminerler ile toplumsal farkındalık faaliyetlerini güçlendireceğiz. Vaaz ve hutbelerde aile içi ve kadına yönelik şiddetle mücadele konularına daha fazla yer vereceğiz.

VERİ ve İSTATİSTİK

Sistematik, güvenilir ve karşılaştırılabilir veri toplama çalışmalarıyla; Önleme, Müdahale ve Politika Boyutlarıyla Türkiye’de Kadına Yönelik Şiddet ve Covid-19 Salgını Etkileri Araştırması”nı yürüteceğiz. Kadına yönelik şiddete ilişkin risk haritalaması yapacağız. Kadın cinayetlerinin nicel ve nitel analizi çalışmasını gerçekleştireceğiz. Kadına yönelik şiddetin nedenlerini suç failleri üzerinden inceleyen bir araştırma yürüteceğiz.

(BA-BA-S) GAZİ KARS (KHA)  / KAFKAS HABER AJANSI / BEDİR ALTUNOK

 

Yorum Yaz
  • UYARI: Konuyla ilgisi bulunmayan, hakaret içeren cümleler veya imalar, inançlara saldırı, şiddete teşvik yorumları onaylanmamaktadır.