TEKNOLOJİ Düzenleme Tarihi : 28 Ocak 2021 13:48 Haber Girişi : 31 Ocak 2021 13:47

Kalite Nasıl Belgelendirilir?

Kalite Nasıl Belgelendirilir?

 

Kalite sizce nedir? Çoğu insan kaliteyi ürün veya hizmet fiyatıyla eş tutar. Gerçek ise bundan farklıdır. İşletmeler tarafındaysa kalite, belgelendirilmesi gereken standard bir yapıdır. Sadece bunun için çok sayıda kalite standartı iso tarafından yayınlanmış ve halen iso kalite standartları geliştirilmeye devam etmektedir. 2021 yılının ilk dönemlerinden oldukça eski dönemlere kadar kalite belgelendirme bir sektör olarak öne çıkmaktadır.

Kalitenin sizcesi, bizcesi yoktur. Elbette farklı yorumları mevcut olmakla birlikte, uygulamalardaortak bir standard kalite belgelendirme sistemi bulunmaktadır. Çünkü hiçbir zaman müşteri beğenisi yüzde yüz olmamaktadır. Bu doğal olarak alt yapı kurulmasını gerektirir.

O halde kalite nasıl belgelendirilir? Burada hangi kaliteden söz ettiğimizi biliyor olmamız gereklidir. Sözünü ettiğimiz kalite değişkenlik gösterir yapıdadır. Daha doğru bir yaklaşımla ifade edersek, kalite parçalara bölünmüştür. Özellikle işletmeler tarafında. Her ne kadar sektörlere göre dağılım gösteriyor olsa da bilgi güvenliği, kalite yönetim sistemi, gıda güvenliği, haccp, müşteri memnuniyeti, iş güvenliği gibi pek çok alt parçadan konuşabiliriz.

Kafa karıştırmadan sırasıyla ilerleyelim.

Kalite Nedir?

İhtiyaç ve beklentilerin kar getirecek şekilde tatmin edilmesidir. Bu kalitenin ticari anlamıdır. Müşteriler için ise kalite, ihtiyacı karşılayan uygun fiyat performansa sahip ürün ya da hizmetler bütünüdür. (kaynak: https://tr.wikipedia.org/wiki/Kalite)

Kalite Yönetimi Nedir?

Yukarıda tanımladığımız gibi müşteri ihtiyaç ve isteklerinin kar getirecek şekilde tatmin eden yolların dokümante edilerek standardlaştırılması adımıdır. Firmanın memnuniyet oranı en yüksek üretim tarifini yazılı biçimde kayıt altına alarak müşterilere güven vermesidir.

Kaliteli ürün ve kaliteli hizmetten bahsedebilmenin tek yolu budur. İnsan yapısı gereği pek çok bilgiyi unutabilmektedir. Bunun için yaptığını yazmalı, yazdığını ise yapıyor olmalıdır. Kurumsal ve tüzel kişilikler olan işletmlerinde bu yolda ilerlemesi fayda sağlamaktadır.

Bilgi Güvenliği ve Kalite

Müşteri bilgilerinin istek ve beklentilerini korumak üzere güvenliğinin garanti edilmesidir. O halde yazılı kurallar belirlenmiş olmalıdır. Bu kurallar çoğunlukla dokümante edilmiş bilgi olarak adlandırılmaktadır. Buna bilgi güvenliğinde kalite uygulamaları adı verilir. Standard kodu 27001'dir.

İş Güvenliği ve Kalite

İşyerlerinde çalışan insanların hayatlarının, sağlıklarının korunması amacıyla istek ve beklentilerin (dolaylı da olsa kar getirecek şekilde tatmin edilmesi) sağlıklı tutulması amacıyla hazırlanan kalite sistemidir. Standard kodu 45001 olarak güncellenmiştir.

Gıda Güvenliği ve Kalite

Kaliteli gıdanın birincil şartı, güvenli gıda tüketimidir. Gıda işletmeleri bu hedefe uyabilmek için HACCP adı verilen bir takım zorunlu prosedürlere uymak zorundadırlar. Üstelik gıda sadece üretim ile sınırlı değildir. Standard kodu 22000 olan gıda güvenliği hazırlanacak bir yönetim sistemiyle birlikte belgelendirilmektedir. Üreticiden, tüketilinceye kadar tüm ham madde, mamül ve yarı mamüllerin gıda tehlikelerine karşı kontrol edilmesi oalsı bütün gıda tehlikeleri kontrol altında tutulmalıdır. Gıda güvenliğinde kalitenin anlamı budur.

Sağlıkta Kalite

Sağlıkta kalite daha çok tıbbi ekipmanları ve hasta haklarını kapsaycak şekilde organize edilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşları ile sağlık bakanlığı nezdindeki tüm işletmeleri kapsayan sağlıkta kalite standartları, akreditasyon 13485 kodlu standard ile uygulanır. (kaynak: https://shgmkalitedb.saglik.gov.tr/)

ISO Kalite Yönetim Sistemleri

Gıda, iş güvenliği, bilgi güvenliği veya müşteri memnuniyet yönetim sistemlerinin tümü ISO belgeleriyle belgelendirilebilmektedir. İşletmelerin kendi sektörleriyle ilgili vekapsayıcı olacak şekilde diğer yönetim sistemleriyle kuracakları uygulamaların denetim sonuçlarına göre işletmeler iso belgesini alabilmektedirler. (kaynak: https://www.adlbelge.com/)

Her işletme için kalite gereklidir ve mutlaka belgelendirilmesi işletmenin menfaatine olmakta karlı neticeler verebilmektedir.