KARS Haber Girişi : 15 Mayıs 2020 21:36

Kars Belediyesi Denetim Ve Soruşturma Süreçleri Hakkında

KAFKAS HABER AJANSI Kars Belediyesi Denetim Ve Soruşturma Süreçleri Hakkında

Kars Belediyesi Denetim Ve Soruşturma Süreçleri Hakkında

KAFKAS HABER AJANSI

Belediye yönetimimiz 2019 yılı Nisan ayında göreve geldikten sonra, müdürlüklerimizde gerçekleştirdiği hem fiziki hem de evrak incelemelerinde ortaya çıkan ve geçmiş yönetim döneminde Başkan, Başkan Yardımcıları, bazı Meclis Üyelerinin ve firma sahiplerinin de aralarında bulunduğu kişiler tarafınca ilgili kanunlara aykırı uygulamalar ile ilgili olarak bulgular İç İşleri Bakanlığı Sayıştay Denetim Raporlarına da istinaden kurum avukatlarımız tarafından yargıya taşınmak üzere gerekli suç duyurularında bulunulmuştur.

Geçtiğimiz aylarda kurduğumuz Belediye Denetim Müdürlüğümüzün de tespit ve raporlarına yansıyan usulsüzlük bulguları aynı zamanda Sayıştay Müfettişleri tarafından da tespit edilip geçtiğimiz günlerde yayınlanan 2019 mahalli idareler denetim raporuna da yansımıştır.

SAYIŞTAY DENETİM RAPORLARINA YANSIYAN USULSÜZ UYGULAMALAR HAKKINDAKİ ANA BULGULAR ARASINDA BAŞLICA OLANLARI;

1)         Belediyenin sahibi olduğu taşınmazların ihale yapılmaksızın kiraya verilmesi, kiraya verilen taşınmazlardan ise kira tahsilatının yapılmaması

2)         Taşınmaz kiralamalarında ihaleye esas alınan tahmin edilen bedelin mevzuata uygun olarak belirlenmemesi

3)         Satışı yapılan bazı taşınmazların kayıtlı değeri yerine satış bedeli üzerinden kayıtlardan çıkarılması

4)         Mal ve hizmet alımlarında ihale usulleri yerine getirmek yerine kısımları bölmek suretiyle doğrudan temin yönteminin kullanılması. Bahsi geçen doğrudan temin suretiyle hizmet alımı ve Yapım İşi ödemeleri için hakkediş raporu olmadığı halde mevzuata aykırı hareket edilerek  ilgili firmalara ödeme yapıldığı tespit edilmiştir.

5)         Şehir merkezi ve mahallelerde yapılmak üzere ihale edilen Yol ve kaldırım yapım işi ihalesinin ilgili teknik şartnamesine uygun olmayan ve eksik biçimde yapıldığı

6)         Belediye mülküyetinde bulunan bazı araçların akıbetinin belli olmaması

7)         İşyeri açma ve çalışma ruhsatları olmadan faaliyet gösteren işyerlerinin bulunması ve kapatma müeyyidesinin uygulanmaması

8)         Doğrudan temin ve pazarlık usulüyle yapılan mal alımlarının yasal sınırı aşması ve kamu ihale kurulunun uygun görüşünün alınmaması

9)         Tahsili taşınmazların muhasebe kayıtlarının yapılmaması

10)       Taşınmazların kayıtlarının gerçek durumu yansıtmaması

11)       Belediye mülkiyetinde bulunan notebook, cep telefonu, tablet ve laptopların akıbetinin belli olmaması

12)       Taşınırların hurdaya ayrılması işlemlerinin yapılmayarak bilançoda hataya yol açması

13)       Belediye tarafından kiraya verilen taşınmazlardan kira tahsilatı yapılmaması

(Bütçe imkanları kısıtlı ve yüklü bir borç stokuna sahip olan belediyenin kira bedellerini tahsil etmemesi gelir getirecek kaynakların israf edildiği ve üçüncü kişi hak ve menfaatine hareket edildiği anlamına gelmektedir.)

14)       Yeniden değerleme oranında artırılması gereken bazı vergi ve harçların iradi olarak güncellenmemesi

İLAN VE REKLAM VERGİ USUL KANUNUNA AYKIRI HAREKET

1)         Vergi kanunlarında açıkça belirtilen hükümlere aykırı hareket edenlere (ilan ve reklam beyannamesi vermeyen mükelleflere ceza uygulanmaması), vergi usul kanununda yer verilen vergi ziyai cezasına ilişkin müeyyidelerinin tatbik edip yerine getirilmediği

2)         Bazı gelirlerin tahsilat oranlarının düşük olması (5393 sayılı Belediye Kanunu’nun “Belediye başkanının görev ve yetkileri” 38.’inci maddesinde yer alan belediyenin hak ve menfaatlerini korumak, gelir ve alacaklarını takip ve tahsil etmek belediye başkanının görevleri arasında sayılmıştır.)

YASAL ŞARTLARI UYGUN OLMAYAN KİŞİLERİN BELEDİYE ŞİRKETİNDE İŞÇİ STATÜSÜNE GEÇİRİLEREK ÇALIŞTIRILMASI

1)         Kars Belediyesi’nin 2019 öncesi sürecinde kayıtlarının incelenmesi sonucunda güvenlik soruşturması yapılan 170 personelin bulunduğu, bunlardan sadece 12 personelin arşiv kayıtlarının denetim ekibine sunulduğu ve bu 12 kişi içinden de 4 kişinin “Güvenlik arşiv araştırma sonucu olumsuz geldiği için kadroya geçiş işleminiz gerçekleştirilememiştir.” şeklinde değerlendirilip tebliğ edilmesine rağmen ilgili kişilerin kadroya geçiş işlemlerinin yapıldığı tespit edilmiştir.Geriye kalan 158 kişinin iş ve işlemlerini incelemek üzere denetim ekibine bilgi ve belge sunulamamasından dolayı kontrol sağlanamamıştır.

2)         Yapılan denetimlerde ayrıca;  kadroya geçiş işlemi yapılıp fiilen çalışan 143 personel olduğu tespit edilerek, bu kişilerin ise sadece 22’sinin güvenlik arşiv soruşturma kayıtlarına ulaşılıp geri kalanların hakkında da idare tarafından evrak sunulmadığı için ilgili denetimler yapılamamıştır.

İÇ İŞLERİ BAKANLIĞI SAYIŞTAY RAPORLARINA YANSIYAN VE BELEDİYEMİZ DENETİM MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE DE TESPİT EDİLİP AVUKATLARIMIZ ARACILIĞIYLA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULAN USULSÜZ UYGULAMALAR VE İŞLEMLER HAKKINDAKİ SUÇ DUYURULARI VE YARGI SÜREÇLERİ;

-Geçmiş dönemdeki belediyenin taşınır kayıtlarındaki kurumun eksik malzemeleriyle alakalı 4 kişi hakkında suç duyurusunda bulunuldu.Tebliğ edilen karar yok halen.

-Üç yıl önce Belediyenin yaptığı 3 dolmuş hattı ihalesinde tespit edilen usulsüzlük için ihale komisyonunda görevli 3 çalışan için suç duyurusunda bulunuldu.Tebliğ edilen karar yok halen.

-Bitüm malzemesi (asfalt için) alımı ihalesinde tespit edilen usulsüzlük için ihale komisyonunda görevli ve firma sahibi olmak üzere 7 kişi hakkında suç duyurusunda bulunuldu.Tebliğ edilen bir karar yok halen.

- Geçmiş İhale dosyalarında teknik şartnamesine aykırı ve eksik yapılan yol-kaldırım yapım işi ile ilgili olarakta; Belediye Başkanı, Belediye Başkan Yardımcısı ve firma sahipleri hakkında yapılan suç duyurularının da soruşturma süreci halen devam etmektedir.

-Geçmiş dönemde alımı yapılan fakat sonrasında kurumda olmadığı tespit edilen; tabletler, cep telefonları ve laptoplar hakkında bir personel hakkında suç duyurusunda bulunuldu.Tebliğ edilen bir karar yok halen.

-Belediye Zabıta ekipleri tarafından mühürlerlenen işyerlerinin mührü bozulmak suretiyle yeniden faaliyet gösterenler hakkında suç duyurusunda bulunulmuştur.

-Belediye hakkında yapılan hakaret ve iftira ile ilgili olarak suç duyurusu yapılan 3 dosyadan bir tanesi hakkında takipsizlik kararı tebliğ edildi.

-Geçtiğimiz günlerde ulusal medya organları tarafından gerçekleştirilen saldırı sonucunda tespit edilen 8 basın kuruluşuna tekzip için ihtarname çekildi.

-Yine geçtiğimiz haftalarda iftira ve karalama haberlerini ilk olarak yayınlayıp sonrasında da sürdüren bir medya şirketi hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

(BA-BA-S) GAZİ KARS (KHA) / KAFKAS HABER AJANSI

Yorum Yaz
  • UYARI: Konuyla ilgisi bulunmayan, hakaret içeren cümleler veya imalar, inançlara saldırı, şiddete teşvik yorumları onaylanmamaktadır.