KARS Haber Girişi : 26 Mayıs 2020 19:03

Türkiye Cumhuriyeti ve Demokrasi Tarihimiz

KAFKAS HABER AJANSI / BEDİR ALTUNOK Türkiye Cumhuriyeti ve Demokrasi Tarihimiz

Türkiye Cumhuriyeti ve Demokrasi Tarihimiz

KAFKAS HABER AJANSI / BEDİR ALTUNOK

TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLETİNİN KURUCUSU VE MİMARI ULU ÖNDER ATATÜRK:

DİYARBAKIRLI,VANLI,ERZURUMLU,KARSLI,TRABZONLU,İSTANBULLU,TRAKYALI,MEKEDONYAL,

HEP BİR IRKIN EVLATLARI HEP AYNI CEVHERLERİN DAMARLARIDIR.(GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK)

16 Ağustos 1064 de Alparslan Anadolunun kapısı Ani’yi ve Kars’ı fet ederek AnadoluyuTürk yurdu olarak temel atmıştır.(Oğuzların 24 Boyundan Kınık Boyuyla bu devlet başladı.)

Selçuklular 1064 -1071 den başlayarak Anadolu’da 1300’lere kadar 34 Beylikle hüküm sürmüşler.

Osmanlılar ise 1299’  dan1918`e kadar yaklaşık 620 yılı aşkın hüküm sürmüşlerdir.(Oğuzların Kayı Boyundan BAŞBUĞ Ertuğrul 400 çadırlık Türk Söğüte yerleşdi.

1261 yılından itabaren Menteşe , Aydın , Saruhan , Kareside ve Osmanlı Beylikleri kurulmaya başladı.)

Osmanlılar 54 Eyelet, 12 tabii olan ,Devlet,17 Hanlık, 4 Atabeylikle  hüküm sürmüşler , 364 yıl dünya liderliğini ellerinde tutmuşlardır.(1770`e kadar Dünya birincisi olan Osmanlı, dördüncü sıraya düştü.(İngiltere ,Fransa ,Rusya ve Osmanlı)

16 İmparatorluk, 10 Cumhuriyet, 38 Devlet, 34 Beylik,54 Eyalet,12 tabii olan devletler  17 Hanlık, 4 Atabeylik toplam 185 devlet kurmuş bir millet.

BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞINA 16 ÜLKE FİİLEN 65 MİLYON 038.810 ASKER`LE KATILMIŞTIR.

( GENEL KAYIP 38 MİLYON 823.686’DIR )

BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI’NDA 9 CEPHEDE SAVAŞTIK

(Savaşa :2 milyon 850 bin Mehmedimiz silah altına alınmış.)

1-Kafkas cephesi: Ekim 1914-Eylül 1918’sona erdi. Komutan Hasan İZZET PAŞA

2-Sina-Filistin-Mısır cephesi:Aralık 1914-Ekim 1918’de sona erdi. Komutan Cemal PAŞA

3-Çanakkale cephesi:Kasım 1914-Ocak 1916’da sona erdi. KomutanlarLevon VONSENDERS-Cevat PAŞA

4-Irak cephesi:Kasım 1914-Ekim 1918’de sona erdi. Komutan Nurettin PAŞA

5-Galiçya cephesi:Temmuz 1916-Eylül 1917’de sona erdi. Komutan Yakup ŞEVKİ PAŞA

6-Romanya cephesi:Eylül 1916-Nisan 1917’de sona erdi. Komutan Mustafa HİLMİ PAŞA

7-Makedonya cephesi:Eylül 1916-Ekim 1917’de sona erdi. Komutan Şükrü NAYLİ PAŞA

8-Libya cephesi:Eylül 1916-Kasım 1918’de sona erdi. KomutanKur.alb.Abdurrahman NAFIZ

9-İran cephesi:Haziran 1916-Kasım 1917’de sona erdi. KomutanlarKuşcu başı Eşref-Süleyman ASKERİ BEYLER

Savaşa:2 milyon 850 bin mehmedimiz silah altına alınmış, Osmanlı Türkiyesinde 1914-1918 yılları arasında insan kaybımız ; ölü sayısı 941.980 , yaralı ve hasta sayısı  990.000 , esir ve kayıp sayısı 358.820 , genel kaybımız 2 milyon 290 bindir.2843 top,145.868 piyade tüfeği , 682 makinalı tüfek , Hazine 500 milyon Osmanlı lirası zarara uğramış,elimizden çıkan arazi ise 1 milyon 127 bin kiilometre karedir . Nüfus kaybımız 8 milyon 399.685’dir.

3 Temmuz 1918 Padişah V. Mehmed Reşad öldü. VI. Mehmed Vahdeddin padişah oldu.

30 Ekim 1918 Mondros Mütarekesiyle Birinci Dünya Savaşı bitti . ( Osmanlı devletinin sonu)

13 Kasım 1918 İngiliz Yunan donanmaları Marmara'ya girdi.

13 Kasım 1918 Mustafa Kemal İstanbul’a geldi.

29 Kasım 1918  Padişah Mehmed Vahdeddin'le görüştü.

1918 kasım ayında Kars`ta , Kars Milli İslam Şurası kuruldu

1918 Fransız donanması Marmara'ya girdi.

1918  Fransız Ordusu Maraş'a girdi . Fransız bayrağının altında cuma namazı kılınamayacağı ilân edilince savaş başladı. 17-18 ocak 1919 da Kars`da Canub-i Garbi Kafkas Hükümeti kuruldu.

30 Nisan 1919 Mustafa Kemal, Padişahın emriyle 9. Ordu Kıtaat Müfettişliğine atandı. Aynı zamanda Karadeniz bölge¬sindeki Rum eşkiyâları yola getirmeye memur edildi.

15 Mayıs 1919 Mustafa Kemal, Sultan Vahdeddin görüşmesi.

15 Mayıs 1919 Yunan ordusu İzmir'e çıktı.

TÜRKİYE VE DEMOKRASİ

16 Mayıs 1919 Mustafa Kemal, Sultan Vahdeddin'e vedâ edip, mahiye¬tindeki 19 kişiyle Bandırma Vapuru'na binip, Samsun'a doğru hareket etti.

19 Mayıs 1919 Mustafa Kemal Samsun'a çıktı.

20 Mayıs 1919 Çerkez Ethem Salihli cephesini kurup savaşa başladı Balkan Akıncıları adıyla teşkilâtlanıp, Yunan ordusuna baskınlar düzenledi. Yunan müfrezesini imhâ etti.

21 Mayıs 1919 Mustafa Kemal Samsun bölgesi hakkında İstanbul hükümetine rapor verdi.

29 Mayıs 1919 Ayvalık'ta Yunanlılarla savaş.

22 Haziran 1919 Amasya tâmimi.

27 Haziran 1919 Mustafa Kemal Sivas'ta.

28 Haziran 1919 Taarruza geçen Yunan ordusu 30 Haziran 1919`da Aydın`lılar taarruza geçince Yunan ordusu geri çekildi. 

3 Temmuz 1919 Mustafa Kemal Erzurum'da. (Erzurum kongresi)

ERZURUM KONDRESİNDE GÖRÜŞÜLEN RAPORDA TÜRKLÜK-KÜRTLÜK MESELESİNDE TÜRK İLE KÜRDÜ AYIRMAK İMKANSIZDIR.KÜRT İLE TÜRKÜN KANLARI OKADAR KARIŞMIŞTIR Kİ,BİR KÜRT AYNI ZAMANDA BİR TÜRKÜN DAYISI,HALAZADESİ,DAMADI,ENİŞTESİDİR.BİR KÜRT YEGENİNİ,DAMADINI,TORUNLARINI NASIL REDDEDEBİLİR.

BU TEFRİKALARI ÇIKARANLAR MİLLETİN NAMUS VE HAYATI İLE OYNAYANLARDIR.(ERZURUM KONGRESİ SAYFA 96-PROF.DR.MEHMET FAHRETTİN KIRZIOĞLU)

3 Temmuz 1919 Yunanlılar'ınAydın'a ikinci taarruzu, Demirci Mehmed Efe, Demirci'de cephe kurdu. Adana'da Toros Cephesi , Kuvayı Milliye Müfrezesi kuruldu,

 Giresun'da Topal Osman çetesi Pontuscularla çarpışıyordu.

 Trakya'da Câfer Tayyar Paşa Yunan ordu¬suyla çarpıştı . Istranca'da Kanlı Bayrak Çetesi kuruldu.

8 Temmuz 1919 İngilizler'in baskısıyla İstanbul hükümeti , M.Kemal'in vazifesine son verdi.

23 Temmuz 1919 Sivil elbiseli Mustafa Kemal, Kâzım Karabekir'in desteğiyle, Vilâyât-ı Şarkiye Müdâfâ-iHukûk-i Milliye Cemiyeti'nin Erzurum Kongresine başkan seçildi.

9 Ağustos 1919 Mustafa Kemal ordudan ayrıldı.

4 Eylül 1919 Sivas Kongresi.

11 Eylül 1919 Misâk-ı Millî kabul edildi. Ülkeyi düşmandan kurtarmak için yapılan yeminli sözleşmeye Misâk-ı Millî denir.

22 Eylül 1919 Mustafa Kemal , Amerikan Generali Harbord ile görüştü.

 22 Ekim 1919 Amasya Protokolü imzalandı.

7 Kasım 1919 Mustafa Kemal Erzurum milletvekili.

27 Aralık 1919 Mustafa Kemal Ankara'ya geldi.

12 Ocak 1920 İstanbul'da toplanan Meclis , Felâh-ı Vatan Grubu'nu kurdu.

15 Ocak 1920 Urfalılar Kuvayı Milliye Teşkilâtını kurup Anze Aşiret Reisi Hacim Bey kumandasında mücâdeleye  başladı. Yüzbaşı  Ali Sâhip kumandasındaki milis kuvvetleri 9 Şubat 1920'de Urfa'ya  girdi , Fransız ordusu kuşatıldı , muhasara 2 ay sürdü 12 Nisan 1920'de Fransızlar Urfa'yı terk etti.

27 Ocak 1920 Heyet-i Temsiliyye merkezi Ankara'ya alındı,

16 Mart 1920 îtilâf Devletleri İstanbul'u resmen işgal etti.

10 Nisan 1920 Mebuslar Ankara'da toplandı.

18 Nisan 1920 İstanbul hükümetinin Kuvayı İnzibâtiye Kumandanlı¬ğını kurması.

Çerkez Ethem Yunan birliklerine karşı zorlu savaşlar verdiği gibi Anzavurisyânını`da bastırmıştı.

23 Nisan 1920 Cuma namazını Hacıbayram Camii'nde kılan meb'uslar meclise gitti. 338 meb'us gelmesi gerekirken 115'i gelmişti, bunlarla beraber Mustafa Kemal duâ ederek

Birinci Büyük Millet Meclisi'ni açtılar.

15 Mayıs 1920 İlk kabine teşekkül etti, Mustafa Kemal başkan, UmûruŞer'i ye Vekili de Mustafa Fehmi.

22 Haziran 1920 Yunanlılar, Bursa - Uşak hattına kadar Batı Anadolu'yu işgal etti.

Kars'ta Kuvayı Milliye müfrezeleriyle beraber, Kars Millî Şûra Hükümeti kuruldu, Ermenilere karşı cephe aldı. Kâzım Karabekir Paşa Ermeni ve Gürcü ordularını,

 23 Eylül 1920'de püskürtüp Sarıkamış'a, 30 Ekim 1920'de de Kars'a girdi.

 Bir ay sonra Gümrü ve Artvin alındı. Ermenilerle Gümrü Muahedesi yapıldı.

1920'de Kilis'te Albay Kâmil Polat kumandasındaki bir¬likler Fransızlar'a karşı başarılı bir mücâdele verdiler.

 Şefik Özdemir Bey Ravandiz harekâtıyla Musul'a girdi. Hatay'da Fransızlar'a karşı savaştı

10 Ağustos 1920 Sevr Antlaşması.

11 Ocak 1921 Birinci İnönü Zaferi.

20 Ocak 1921 Teşkilât-ı Esâsiye Kanunu (Anayasa) kabul edildi.

9 Şubat 1921 Fransızlar Anteb'i terk etti.

21 Şubat 1921 Londra konferansı.

23 Şubat 1921 Gürcüler'le Antlaşma.

1 Mart 1921 Afganistan'la Antlaşma.

16 Mart 1921 Moskova Antlaşması.

1 Nisan 1921 İkinci İnönü Zaferi.

12 Nisan 1921 İlk inkılâp , fes yerine kalpak giyilmesi.

23 Nisan 1921 23 Nisanın milli bayram olması kanunlaştı.

14 Temmuz 1921  Yunanlılarla Kütahya savaşı.

19 Temmuz 1921 Ordumuz Eskişehir'de Sakarya'nın gerisine çekildi.

5 Ağustos 1921 Mustafa Kemal'e başkumandanlık görevi, verildi.

19 Eylül 1921 Mustafa Kemal'e mareşal rütbesi ve gazi unvânı verildi.

.  13 Ekim 1921 Ruslar'la Kars Antlaşması.

 20 Ekim 1921 Fransızlar'la  Ankara îtilâfnâmesi  imzalandı.

30 Ağustos 1922 Başkumandanlık zaferi.

9  Eylül 1922  İzmir'in  kurtuluşu.

13 Eylül 1922 Sakarya zaferi.

11 Ekim 1922 Mudanya Antlaşması

1 Kasım 1922 Saltanatın kaldırılması

17 Şubat 1923 İktisat kongresi toplandı.

24 Temmuz 1923 Lozan Antlaşması.

29 Ekim 1923 Cumhuriyetin ilânı.

7 Ağustos 1923 Halk Partisi'nin kurulması.

11 Ağustos 1923 10 Nisan 1920'de toplanan meclis dağıtıldı, yeni mebuslarla T.B.M.M. nin ikinci dönemi başladı. (Cumhuriyet ilân edildi.)

19 Kasım 1923 Mustafa Kemal Halk Fırkası başkanlığından çekildi. İsmet İnönü tâyin edildi.

3 Mart 1924 Hilâfet kaldırıldı.

Tevhid-i tedrisat kanunu kabul edildi. Medreseler, Şer'iye ve Evkaf Vekâleti kapatıldı.

20 Nisan 1924  İkinci  Anasaya kabul edildi.

17 Kasım 1924 Terakkiperver Fırkası kuruldu.

19 Aralık 1924 Meclisteki generallerin kışlaya dönmesi veyâ  ordudan ayrılması.

13 Şubat 1925 Şeyh Said İsyânı.

4 Mart 1925 Takrir-i sükun kanunu.

NİSAN 1925 İsyânın bastırılması ve Şeyh Said'ın idâmı.(29 HAZİRAN 1925)

3 Haziran 1925 Terakkiperver fırkasının kapatılması.'

30 Ağustos 1925 Türbeler , tekkeler , zâviyeler ve tarikatların kapatılması.

5 Kasım 1925 Ankara Hukuk Mektebı'nin açılması.

25 Kasım 1925 Şapka inkılâbı.

26 Kasım 1925 Hicrî  ve  rûmî takvimler  kaldırıldı , milâdî takvimle alafranga saat kabûl edildi.

16 Mayıs 1926 birinci Ağrı isyanı

16 HAZİRAN 1926 İzmir suikasti.

1926 İsviçre'den medenî ve borçlar kanunu , İtalya'dan cezâ kanunu alındı.

1927 İsviçre'den hukuk mahkemeleri usûlü kanunu alındı.

13 Eylül 1927-1930 ikinci Ağrı isyanı

 27 Mayıs 1928 Yeni  rakamların kabulü.

1 Kasım 1928 Harf  İnkılâbı

1929 Fransa'd an idârehukûku , Almanya'dan cezâhukûku alındı

2 Ağustos 1930 Serbest Cumhuriyet Fırkası kuruldu.

18 Aralık 1930 Serbest Cumhuriyet Fırkası kapatıldı.

23 Aralık 1930 Menemen olayı.

1931 Ağırlık , uzunluk ve hacim ölçüleri değişti.

24 Kasım 1934 Mustafa Kemal'e Atatürk soyadı verildi.

26 Kasım 1934 Efendi , bey , paşa , ağa , hacı , hâfız , hoca , molla , hazretleri , hanımefendi , beyefendi gibi kelimeler yasaklandı.

5 Aralık 1934 Kadınlara seçme  seçilme  hakkı verildi.

21 Mart 1937 birinci Dersim isyanı

6 Kasım 1937 Seyit Rıza ve altı arkadaşı idam edildi

1938 ikinci Dersim isyanı

10 Kasım 1938 Atatürk öldü. Atatürk 29 Ekim 1923'ten 10 Kasım1938'e kadar cumhurbaşkanıydı, ebedî şef ve tek adam unvanlarını taşıyordu.

11 Kasım 1938 İsmet İnönü cumhurbaşkanı.

1939 İkinci Dünya Savaşı.

7 Ocak 1946 Demokrat Parti kuruldu.

14 Mayıs 1950 Demokrat Parti seçimi kazanıp iktidara geldi.

27 Mayıs 1960 Askerî ihtilâl.

17 Eylül 1961 Başbakan Adnan Menderes ve arkadaşları idam edildi.

22 Şubat 1962  Askerî ayaklanma.

21 Mayıs 1963  Askerî ayaklanma.

 1 Ekim 1961 Seçimleri Adâlet Partisinin kazanması.

13 Şubat 1967 Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) işçi¬leri siyâset meydanına çekti. 1969'da kurulan Türkiye Devrimci Gençlik Dernekleri Federasyonu (DEV-GENÇ) öğrencileri siyâset alanına çekti.

12 Mart 1971  Askerî müdahaleyle hükümet düştü.

17 Mayıs 1971 Türkiye Halk Kurtuluş Partisi ve Cephesi (THKP-C)İsra¬il'in İstanbul Başkonsolosluğunun mensuplarını kaçırdı.

26 Mart 1971 Nihat Erim hükümeti(19 TEMMUZ 1980`de Başbakan Nihat ERİM öldürüldü.)

22 Mayıs 1972 Ferit Melen Hükümeti.

12 Mart 1971'den 12 Eylül 1980'e kadar solcu gençlerle Ülkücü gençler vuruştu, 10 bin kadar insan öldü.

27 Mayıs 1980`de Gümrük ve Tekel Bakanı Gün SAZAK öldürüldü.(MHP-MİLLETVEKİLİ İDİ

12 Eylül 1980 Askerî ihtilâl.

7 Kasım 1982 Anayasa halk oylaması.

6 Kasım 1983 Anavatan Partisinin seçimle iktidara gelmesi, (Turgut Özal başbakan 18 haziran 1988 Turgut Özal’a Suikast.

15 Ağustos 1984 PKK'nın ilk Silahlı eylemi

1958`de başlayan anarşi ve terör silahlı mücadeleyi sol franksyonlar  sürdürüyolar.

PKK olayları 1984`de başladı 2000 yılında azaldı , ancak daha sonraları  PKK olayları devam etmekdedir .

Hizbullah olaylarında bir  kısım  dindarları bir kısım dindar geçinenler öldürdü.

Dünyada  ve  komşularımızda  gelişen bazı olaylar sığınmacı ve  göçmen olayları ekonomimize ve  gelişmemize zarar vermekte.Türkiyenin başına bela olan PKK , PYD , İŞİD, FETÖ (THKP-C) örgütleri hak ettikleri cezaları göreceklerdir .15 Temmuz 2016`da meydana gelen  hain darbe girişimi demokrasimize, yüce Türk Milletine ve halk tarafından seçilmiş sayın Cumhurbaşkanımıza , Meclisimize karşı yapılan alçakca bir saldırıdır.(MİLLET İRADESİNİN ÜSTÜNDE HİÇBİR GÜÇ OLAMAZ)seçilmiş  ve seçileceklere herkes saygı göstermek zorundadır.

ZİYA GÖKALP MALTA ESARETİNDEN  DÖNÜŞÜNDE ,5 HAZİRAN 1922 TARİHLİ YAZISINDA KÜRTLER İLE TÜRKLER ADLI MAKALESİNDE:

KÜRTLERİ SEVMEYEN TÜRK VARSA TÜRK DEĞİLDİR.

TÜRKLERİ SEVMEYEN BİR KÜRT VARSA KÜRT DEĞİLDİR.(ZİYA GÖKALP)

TEK MİLLET , TEK BAYRAK ,TEK VATAN , TEK DEVLET  Milli iradenin dışında hiç kimse olamaz.

ARKADAŞ

ANADOLU BİNBİR ÇİÇEKLİ TARLA

VATAN İÇİN GÜLLER  DİKTİK ARKADAŞ

SEN OLDUN BİR  KOVAN BEN OLDUM ARI

HEP  BİRLİKTE  BALLAR  YAPTIK ARKADAŞ

***

SULTAN  KURBAN BU MİLLETİN  ÖZÜNE

KANMA HAİNLERİN İFRİT SÖZÜNE

SEN YANARSAN BEN YANARIM  KÖZÜNE

ALEV OLDUK KÜLLER  YAPTIK ARKADAŞ

KAYNAKLAR

Prof.Dr. Enver Ziya KARAL  Türkiye Cumhuriyeti Tarihi

Kazım Karabekir İstiklal Harbimiz 1. Ve 2. Cilt 2008 İstanbul

Prof. Dr. Mehmet Fahrettin Kırzıoğlu Erzurum Kongresi 1993 Ankara

Prof. Dr. Hamza Eroğlu Türk İnkılap Tarihi 1982 İstanbul

(BA-BA-S) GAZİ KARS (KHA) / KAFKAS HABER AJANSI / BEDİR ALTUNOK

Yorum Yaz
  • UYARI: Konuyla ilgisi bulunmayan, hakaret içeren cümleler veya imalar, inançlara saldırı, şiddete teşvik yorumları onaylanmamaktadır.